O-STA

Dvig dela starostne pokojnine

Ljubljana, 30.1.2020 - Iz ZPIZ so sporočili, da bo dne 31. 1. 2020, na račun upravičenca do izplačila 40 odstotkov pokojnine (uživalci 20 odstotkov starostne pokojnine na dan 31. 12. 2019), nakazana akontacija 40 odstotkov dela pokojnine za mesec januar. Do izdaje odločbe, s katero bo znesek 40 odstotkov starostne pokojnine na novo odmerjen, bo zavod izvedel začasni izračun akontacije tega zneska na podlagi že priznanega izplačila 20 odstotkov starostne pokojnine tako, da bo znesek, ki je bil nakazan za december 2019, povečan za dvakrat. Upravičencem bo v začetku meseca februarja posredovano tudi obvestilo o nakazilu akontacije 40 odstotkov starostne pokojnine.

Po izdaji odločbe o dokončni odmeri 40 odstotkov starostne pokojnine, se bo akontacija 40 odstotkov pokojnine poračunala z novo odmerjenim zneskom 40 odstotkov starostne pokojnine od 1. 1. 2020 dalje.

Zavarovancu, ki že prejema 20 odstotkov starostne pokojnine, pripada 40 odstotkov starostne pokojnine, od 1. 1. 2020 do prenehanja obveznega zavarovanja za polni delovni oziroma zavarovalni čas, vendar najdlje tri leta. Zavod bo po uradni dolžnosti, z odločbo, odločil o upravičenosti do izplačila 40 odstotkov starostne pokojnine, v šestih mesecih od uveljavitve novele ZPIZ-2G (od 1. 1. 2020 dalje), in sicer se bo del starostne pokojnine odmeril od starostne pokojnine, do katere bi bil zavarovanec upravičen, če bi 1. 1. 2020 uveljavljal odstotno povečanje že odmerjene starostne pokojnine.