O-STA

V nekaterih domovih za starejše se bodo oskrbnine povišale

Ljubljana, 30.1.2020 - Ministrstvo za delo bo so odobrili 47 domovom za starejše dvig cen oskrbnin. Pri štirih izvajalcih pa še čakajo na dopolnitev vlog. Če prejeta dokumentacija ne bo ustrezna ne bodo dali soglasja za dvig cen.

Po podatkih ministrstva se bodo cene pri tistih, ki so zaprosili za izreden dvig cen s 1. januarjem dvignile od 0,5 do 1,6 odstotka, v povprečju za 0,9 odstotka. Povprečna cena za osnovno oskrbo se bo tako povišala od 15 do 25 centov dnevno.

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev institucionalnega varstva starejših določa, da se cene usklajujejo enkrat letno in to 1. marca glede na letno rast elementov cen kot so recimo plače, ki jih najkasneje do 15. februarja v tekočem letu objavi minister, pristojen za socialno varstvo.

Izvajalec lahko cene uskladi tudi, če se stroški dela spremenijo za več kot 1,5 odstotka po zadnji uskladitvi. Na tej podlagi so imeli domovi 1. januarja možnost za dodatno uskladitev. Ministrstvo jim je priporočilo, da naj se cene s 1. januarjem povišajo le, če prihodki storitev institucionalnega varstva zaradi dviga stroškov dela ne omogočajo pokritja odhodkov. Dvig cen zaradi višje minimalne plače naj ne preseže 1,5 odstotka, so priporočili.

Ob redni letni uskladitvi 1. marca se bodo na podlagi ocene ministrstva cene institucionalnega varstva starejših povečale v povprečju za dva odstotka glede na cene v letu 2019. Tisti, ki so ceno usklajevali že januarja, jo bodo marca lahko povečali za približno odstotek, ostali pa za dva odstotka.