O-STA

Vabilo k sodelovanju v književni reviji Vpogled

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi ustvarjalce pisane besede, da s svojimi prispevki oblikujejo novo številko revije za književnost in kulturo Vpogled (letnik XVI, številka 22).

Pisci lahko sodelujejo s poezijo, prozo, dramatiko, prevodi, esejistiko, predstavitvami in knjižnimi novostmi ter recenzijami. Tematika je poljubna.

Obseg poslanih prispevkov naj ne presega 6 tiskanih strani oziroma 6 pesmi.

Izbor prejetih prispevkov bo opravil uredniški odbor Vpogleda, o uvrstitvi v revijo pa bodo sodelujoči obveščeni po končanem izboru.

Nova številka bo izšla septembra 2020 in bo predstavljena na kulturnem dogodku.

Prispevke sprejemajo na e-naslovu: info@zkst-zalec.si, opremljene z imenom, priimkom, naslovom, e-naslovom in telefonsko številko od 1. februarja do 30. aprila 2020.

www.zkst-zalec.si