O-STA

NLB znova uspešna z izdajo podrejenih obveznic

Potem ko se je NLB d.d. novembra lani uspešno vrnila na mednarodni trg dolžniškega kapitala, je na njem znova aktivna. Danes, 5. februarja 2020, je namreč uspešno zaključila izdajo podrejenih obveznic za vključitev v dodatni kapital v višini 120 milijonov evrov.

Končna zapadlost podrejenih obveznic bo 5. februarja 2030, z možnostjo odpoklica 5. februarja 2025. Transakcija, ki sta jo soorganizirali UBS Europe SE in NLB, bo NLB omogočila nadaljnjo okrepitev in optimizacijo kapitalske strukture.

Povpraševanje vlagateljev je bilo za 2,5-krat višje od ponudbe, saj je knjiga naročil presegla znesek 300 milijonov evrov. Baza investitorjev je razpršena in vključuje tako mednarodne kot tudi regionalne vlagatelje, večinoma iz Združenega kraljestva, Češke, Slovenije, Francije, preostale Evrope in Azije. Največ zanimanja so pokazali predvsem upravljavci mednarodnih skladov, mednarodne finančne institucije, pokojninski skladi, zavarovalnice in banke.

"Uspešnost izdaje potrjujeta tako veliko povpraševanje vlagateljev kot tudi občutno znižanje pribitka v primerjavi s predhodno izdajo, kar nedvomno odraža veliko zaupanje v prihodnji poslovni potencial NLB," ocenjuje Archibald Kremser, član uprave, pristojen za finančno področje.

Obveznice z donosom 3,40 % letno in bonitetno oceno BB (S&P) so bile z dnem izdaje uvrščene v trgovanje na Luksemburško borzo, Euro MTF trg.

NLB Komuniciranje