O-STA

ZABAVNA MATEMATIKA II. - Na Gimnaziji Celje - Center bodo z mednarodnim projektom MEYE nadgradili predlanski uspešni projekt Zabavna matematika

MEYE Portugalska
Na Gimnaziji Celje - Center (GCC), kjer ob dveh gimnazijskih programih izvajajo tudi srednji strokovni program predšolska vzgoja s katerim nadaljujejo bogato učiteljiško tradicijo knežjega mesta, venomer iščejo nove možnosti na področju izboljšav metodično-didaktičnih pristopov in iskanju ravnovesja med akademskim in življenjskim učenjem z aktualizacijo učnih vsebin in metod. Oktobra 2019 so tako učitelji in dijaki programa predšolska vzgoja začeli sodelovati v Erasmus+ projektu MEYE (Mathematics in Early Years of Education; KU2, strateška partnerstva). Nosilec projekta je CIPFP Faitanar (Španija) in njihovi glavni cilji so izboljšanje izobraževanja vzgojiteljev na področju matematike, razvoj inovativnih izdelkov (priročnik, zloženke, didaktični materiali ... ) za vzgojitelje ter izboljšava sodelovanja med univerzami, srednjimi šolami in vrtci na področju načrtovanja dela v vrtcih in krepitve matematične pismenosti v zgodnjem obdobju. Ob koordinatorju projekta in GCC partnersko mrežo dopolnjujejo še Univerza v Valenciji (Španija), Univerza v Varšavi (Poljska), High House Nursery - vrtec iz Velike Britanije ter Skupnost šol Marcelino Mesquita iz Portugalske.

Projekt se je začel z delovnim srečanjem koordinatorjev v Valencii konec oktobra, prvo večje strateško srečanje pa je potekalo med 19. in 25. 1. v mestecu Cartaxo (Portugalska). Srečanja so se udeležili tako dijaki in študentje kot učitelji. GCC sta zastopali profesorici Metka Krajnc, učiteljica pedagogike, in prof. Mateja Glušič Lenarčič, učiteljica angleščine, ter tretješolci Ana Dušak, Dominik Klezin, Andraž Mlinar, Anamarija Prislan in Lola Sovič. Obiskali so vrtec v kraju Cartaxo, opazovali delo vzgojiteljic (kako se matematični pojmi oblikujejo preko dnevne rutine ter v usmerjenih dejavnostih) ter v delavnicah pripravljali različne matematične dejavnosti. Naši vrtci ter tudi sam program predšolska vzgoja je po svoji vsebini daleč pred prakso v portugalskih in španskih vrtcih. Sodelovanje GCC v projektu pomeni predstavitev dobre prakse, ki bi jo želeli Španci implementirati v vsakdanje življenje in delo v vrtcih. Projekt se nadaljuje v začetku marca s srečanjem koordinatorjev v Španiji, nato pa bodo partnerji 4. 5. obiskali Slovenijo. V tednu bi bodo skupaj z evalvatorji z Univerze v Varšavi naredili analizo opravljanega skupinskega in samostojnega dela, načrtovali nove dejavnosti, obiskali celjske vrtce, sodelovali v delavnicah in pripravi matematičnih materialov, obiskali ljubljansko Hišo eksperimentov ter Zavod za popularizacijo matematike MATHEMA.

GCC je sicer ena aktivnejših slovenskih šol v programu Erasmus +, tako v akcijah ključnega ukrepa 1 (mobilnost učiteljev ter praksa dijakov predšolske vzgoje v tujini) kot v akcijah ključnega ukrepa 2 (strateška partnerstva), prav tako pa v projektih Evropskih socialnih skladov, kjer šola nastopa kot koordinatorica projekta Munera 3 (nadaljnja usposabljanja zaposlenih) kot tudi v vlogi razvojne šole v projektu PODVIG (podjetnost v gimnazijah) in implementacijske šole v projektu Inovativna pedagogika. Za svoje delo na področju internacionalizacije šolstva je GCC jeseni dobila tudi državno priznanje Jabolko kakovosti.

PRILOGA: Fotografije s srečanja partnerjev projekta MEYE na Portugalskem (arhiv GCC)

Dodatne informacije o projektu MEYE in programu E+:
Metka Krajnc, koordinatorica projekta MEYE, metka.krajnc@gcc.si, 041 369 336
Gregor Deleja, ravnatelj in vodja GCC E+ tima, gregor.deleja@gcc.si, 041 708 945