O-STA

Javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja nepremičnin

Vse lastnike nepremičnin, ki so podali pripombe k predlogu modelov vrednotenja in so se nanašale na zarise vrednostnih con ter višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju mestne občine, obveščamo, da bo od 17. februarja do vključno 14. marca na Uradu za urejanje prostora Mestne občine Velenje (Titov trg 1) potekala javna razgrnitev objave poročila o prejetih pripombah.

Geodetska uprava Republike Slovenije je pripravila Poročilo o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja in poskusno izračunane vrednosti ter stališča do njih, s katerim zaključuje postopek javne razgrnitve ter obravnave pripomb. Ob upoštevanju prejetih pripomb in predlogov, ki so izpolnjevali merila množičnega vrednotenja, je geodetska uprava predlog modelov vrednotenja, ki je bil javno razgrnjen, dopolnila in pripravila končni predlog modelov vrednotenja nepremičnin.

Poročilo o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja nepremičnin in stališčih do prejetih pripomb je objavljeno tudi na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije www.mvn.e-prostor.gov.si. Prav tako so na spletni strani www.mvn.e-pro