O-STA

Univerza v Ljubljani bo aktivno reševala finančne posledice stroškov dela raziskovalcev, ki začasno ostanejo brez raziskovalnih projektov

Kolegij dekanov Univerze v Ljubljani je na današnji seji med drugim obravnaval tudi primer odpovedi zaposlitve iz poslovnega razloga raziskovalki in sindikalni zaupnici dr. Urši Opara Krašovec s strani UL FE. Gre za širšo problematiko financiranja raziskovalcev v primerih, ko ti začasno ostanejo brez projektov in s tem brez kritja za plačo. V takih primerih članice zagotavljajo plačo raziskovalcem iz drugih sredstev. Ker tovrstna praksa za članice Univerze na dolgi rok predstavlja nevzdržno finančno breme, je bil sprejet sklep, da lahko članice v okviru osnutka "Pravilnika o premostitvenih skladih članic za raziskovalce" Univerzo zaprosijo za začasna izredna sredstva iz rezervnega sklada. Glede na omenjeno rešitev, ki bo finančno razbremenila UL FE, bo njen dekan prof. dr. Gregor Dolinar dr. Urši Opara Krašovec predlagal sporazumen preklic odpovedi zaposlitve iz poslovnega razloga. Poslovni razlog sicer še vedno obstaja, saj gre na današnji dan že za več kot 81.000 evrov nekritih finančnih sredstev. To negativno finančno stanje se samo zaradi stroškov dela vsak mesec povečuje za 5.100 evrov.