O-STA

Program štipendij za znanost in inovacije zveze EUTOPIA prejel sredstva iz programa Obzorje 2020

Program podoktorskih štipendij za znanost in inovacije zveze EUTOPIA, katere vodilna članica je Univerza v Ljubljani, je izbran za sofinanciranje v okviru Marie Skłodowska-Curie COFUND, ki je del okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 Evropske komisije. To je prvi skupni projekt zveze EUTOPIA, ki bo prejel sredstva iz programa Obzorje 2020, in prvi Marie Skłodowska-Curie COFUND v Sloveniji.

Program podoktorskih štipendij za znanost in inovacije zveze EUTOPIA (EUTOPIA-SIF) je s skupno 10,2 milijona evrov ambiciozna pobuda za usposabljanje 76 mladih raziskovalcev na petih interdisciplinarnih ključnih raziskovalnih področjih: Inženiring materialov - Podatki in inteligenca - Zdravje - Trajnost - Blaginja in vključenost. 5,6 milijona evrov bo prispevala Evropska unija, članice zveze EUTOPIA pa 4,6 milijona evrov. Poleg Univerze v Ljubljani, ki vodi zvezo, so njene članice še Univerza Vrije iz Bruslja, Univerza v Göteborgu, Univerza Pompeu Fabra iz Barcelone, Univerza v Warwicku in Univerza CY Cergy Paris, ki koordinira program v okviru zveze EUTOPIA.

Prvi razpis za prijavo bo objavljen jeseni 2020. Štipendisti bodo povsem svobodni pri izvajanju svojega raziskovalnega projekta, pri tem pa bodo deležni strokovnega mentorstva in najsodobnejše raziskovalne infrastrukture. Program že podpira več kot 45 podjetij, lokalnih organov in neprofitnih organizacij, ki so pripravljeni usposabljati ali gostiti raziskovalce na izmenjavi.

Arnaud Lefranc, podpredsednik za mednarodni znanstveni razvoj na univerzi CY Cergy Paris, je dejal: "Program štipendij za znanost in inovacije zveze EUTOPIA bo ustvaril izjemne priložnosti za nadarjene mlade raziskovalce, ki bodo v okviru integriranega programa odkrivali nova raziskovalna obzorja in povezovali znanstvene skupnosti zveze EUTOPIA. Cilj programa je usposobiti podoktorske raziskovalce z visoko stopnjo podjetniške in inovacijske zavesti, da bodo del prihodnje generacije voditeljev znanosti in inovacij v Evropi, ki bo sposobna reševati svetovne izzive današnjega časa. Program bo spodbudil tudi nadaljnje raziskovalno sodelovanje in skupne projekte v zvezi EUTOPIA. Veselim se, da bo prva skupina štipendistov začela svoje raziskave."

EUTOPIA je zveza šestih univerz, pod vodstvom Univerze v Ljubljani, ki so pred kratkim pridobile sredstva za pilotni projekt Erasmus+ Evropske univerze. Osrednje poslanstvo zveze EUTOPIA je spodbujanje povezane in vključujoče akademske skupnosti, reševanje globalnih in lokalnih izzivov, prizadevanje za odličnost in vključenost, usmerjeno v učinke, ter spodbujanje evropskega gospodarskega razvoja in inovacij prek tesnega sodelovanja z lokalnimi in regionalnimi ekosistemi. Program EUTOPIA-SIF predstavlja pomemben korak k uresničitvi teh ciljev.