O-STA

Odgovor podpisanih raziskovalk, zaposlenih na UL Fakulteti za elektrotehniko, Študentskega sveta UL Fakultete za elektrotehniko ter predstavnikov študentov v Senatu in Upravnem odboru UL Fakultete za elektrotehniko na navedbe znan. svet. dr. Urše Opara Krašovec

Podpisane raziskovalke, zaposlene na UL FE, Študentski svet UL FE ter predstavniki študentov v Senatu in Upravnem odboru UL FE izražamo ogorčenje nad izjavami znan. svet. dr. Urše Opara Krašovec, Visokošolskega sindikata Slovenije (VSS), Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM ter drugih deležnikov, ki so odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga javnosti poskušali predstaviti kot vse kaj drugega. Menimo, da znan. svet. dr. Urša Opara Krašovec v javnosti deluje zavajajoče, predvsem pa strogo obsojamo njene izjave glede onemogočanja in odslavljanja raziskovalk ter njeno namigovanje na sistemsko diskriminacijo žensk na naši fakulteti. S tem pismom ponovno izrekamo tudi popolno podporo dekanu prof. dr. Gregorju Dolinarju ter vsem organom naše fakultete.

Glede na informacije, ki so bile jasno in transparentno predstavljene vsem zaposlenim UL FE ter predstavnikom študentov v Senatu UL FE in Upravnemu odboru UL FE, so razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi znan. svet. dr. Urši Opara Krašovec izključno finančni. Obžalujemo, da znan. svet. dr. Urša Opara Krašovec od leta 2016 ni pridobila nobenega nacionalnega ali evropskega projekta, zaradi svoje izobrazbe na področju kemije se je tudi težje vključevala v pedagoško delo in projekte drugih raziskovalnih skupin na UL FE, rednega sodelovanja z gospodarstvom pa prav tako ni uspela vzpostaviti. Dekan prof. dr. Gregor Dolinar je znan. svet. dr. Urši Opara Krašovec vročil odpoved iz poslovnega razloga šele tedaj, ko po mnenju od UL FE pooblaščene odvetniške družbe ni imela več zaščite iz naslova sindikalne zaupnice.

Spodaj podpisani se strinjamo, da je odgovornost za gospodarno in namensko porabo javnih sredstev ter dobrobit študentov in vseh zaposlenih na naši fakulteti ključnega pomena. Podpisniki tega mnenja izražamo trdno prepričanje, da Senat UL FE in njegov predsednik - dekan - tozadevne odločitve sprejemata po objektivnih merilih, med katerimi gotovo ni spola. Nikakor tudi ne delimo prepričanja znan. svet. dr. Urše Opara Krašovec, da so dejanski vzroki za odpoved pogodbe o zaposlitvi njeno opozarjanje na domnevne sistemske nepravilnosti in/ali neetičnost nekaterih kolegov.

Podpisane raziskovalke, zaposlene na UL FE, z žalostjo in nerazumevanjem spremljamo poročanje o naši fakulteti v medijih. Z gotovostjo lahko trdimo, da nismo žrtve sistemske spolne diskriminacije ter smo na fakulteti obravnavane enakopravno in enakovredno svojim moškim kolegom. Vse deležnike, ki se oglašajo v zvezi z domnevnim diskriminatornim ali nezakonitim dogajanjem na naši fakulteti, pa prosimo, da izpostavljene problematike ne prikazujejo na nepreverjen, nepošten ali zavajajoč način.

Študentski svet UL FE ter predstavniki študentov v Senatu in Upravnem odboru UL FE ocenjujemo, da so dekan, prodekani in člani strokovnih služb pravični in nediskriminatorni. Po naših izkušnjah fakulteta deluje kot odprta in vključujoča institucija, kjer se goji znanje in spodbuja kreativne ideje. V primeru izrečene odpovedi pogodbe o zaposlitvi znan. svet. dr. Urši Opara Krašovec pa menimo, da je treba jasno ločiti med razlogi za prenehanje delovnega razmerja in krivicami, ki so se morebiti zgodile pri drugih zadevah v preteklosti. Predstavniki študentov zavračamo enostransko predstavljanje problematike, namigovanje na neobstoječe vzročno-posledične zveze in neupravičeno diskreditiranje posameznikov na pozicijah odgovornosti. Želimo si, da bi v bodoče naša družba bila kar se da pravična - akademsko okolje mora pri tem biti vzor - in da bi se odločitve sprejemale po univerzalnih pravilih. Odločitev dekana prof. dr. Gregorja Dolinarja razumemo kot takšno.

V Ljubljani, 26. 2. 2020

Seznam podpisanih raziskovalk in predstavnikov študentov (po abecednem vrstnem redu):

as. dr. Jerneja Bogovič

asistentka z doktoratom

as.-raz. Helena Cindrič

mlada raziskovalka

as.-raz. Aleksandra Cvetkoska

raziskovalka

as. dr. Eva Čebašek

asistentka z doktoratom

as. Janja Dolenc

raziskovalka

Lara Dular

mlada raziskovalka

znan. sod. dr. Ekaterina Gongadze

znanstvena sodelavka

doc. ddr. Melita Hajdinjak

docentka in raziskovalka, senatorka, predstojnica Katedre za osnove elektrotehnike, matematiko in fiziko

Marjana Harej

raziskovalka

as. Marija Ivanovska

asistentka

Martina Loknar

mlada raziskovalka

Ana Mandeljc

raziskovalka

as. dr. Eva Pirc

raziskovalka

Niharika Rawat

mlada raziskovalka

doc. dr. Sara Stančin

asistentka z doktoratom

doc. dr. Emilija Stojmenova Duh

znanstvena sodelavka

Špela Tomšič

mlada raziskovalka

Tilen Babnik

član Študentskega sveta UL FE

Žan Boc

predstavnik študentov v Senatu UL FE

Tjaša Jereb

članica Študentskega sveta UL FE

Matej Juvančič Hace

član Študentskega sveta UL FE

Gregor Kalan

član Študentskega sveta UL FE

Gregor Karpljuk

član Študentskega sveta UL FE, predstavnik študentov v Senatu UL FE

Ajda Košorok

članica Študentskega sveta UL FE

Aleksander Kovač

član Študentskega sveta UL FE

Gašper Podobnik

član Študentskega sveta UL FE, predstavnik študentov v Senatu in Upravnem odboru UL FE

Nena Šarec

članica Študentskega sveta UL FE

Timotej Štojs

namestnik predsednika Študentskega sveta UL FE, predstavnik študentov v Senatu UL FE

Anja Šurina

predsednica Študentskega sveta UL FE, predstavnica študentov v Senatu UL FE

Jakob Veršnjak

podpredsednik Študentskega sveta UL FE, predstavnik študentov v Senatu UL FE

Anže Zadravec

član Študentskega sveta UL FE, predstavnik študentov v Senatu UL FE

Nataša Zekić

namestnica podpredsednika Študentskega sveta UL FE