O-STA

Podjetja ( 1999-2003 )

Področje: Poslovni subjekti

V podatkovni bazi SI-STAT smo k podatkom o podjetjih za leto 2003 dodali serijo podatkov za obdobje od leta 1999 do 2002. Število podjetij, število oseb, ki delajo v podjetjih, in prihodek podjetij je v tabelah prikazan po dejavnosti (do nivoja oddelka SKD klasifikacije) in pravnoorganizacijskih oblikah podjetij.

Število podjetij po dejavnosti do nivoja razreda je prikazano v novi tabeli za obdobje od leta 1998 do 2002.

Enota opazovanja je podjetje v dejavnosti C-K. Podjetje je registrirana pravna ali fizična oseba, ki je med letom opazovanja izkazala prihodek ali pa ima zaposlene osebe oziroma osebe, ki delajo.

Podatki o podjetjih bodo objavljeni letno.

Pripravil-a: Mojca Zaletel