O-STA

Predlog za uvedbo krajšega delovnega časa v Sloveniji po vzoru nemško govorečih držav

Spoštovani novinarji in uredniki,

Na Slovensko-nemški gospodarski zbornici (AHK Slovenija) cenimo delo in prizadevanja Vlade RS, na področju priprave ukrepov za preprečevanje posledic epidemije koronavirusa. V želji biti dober sogovornik, še posebno v teh kriznih časih, smo danes, po vzoru nemško govorečih držav, podali predlog za uvedbo krajšega delovnega časa v Sloveniji (nemško Kurzarbeit), predsedniku Vlade RS, gospodu Janezu Janši in resornim ministrom.

V Avstriji, v Nemčiji in tudi v Švici so bili zaradi pričakovane gospodarske recesije že pred krizo, nastalo zaradi koronavirusa, pripravljeni predlogi za uvedbo krajšega delovnega časa. In sicer z namenom, da bi zaradi zmanjšanega obsega dela omogočali nadaljnjo zaposlitev delavcem ter se tako izognili odpuščanjem. V času krize s koronavirusom so te države nemudoma uvedle navedene ukrepe in se tako zaenkrat izognile odpuščanjem.

Tudi v Sloveniji so bili zaradi nastale krize sprejeti številni gospodarski ukrepi in ukrepi za zaščito delavcev, ki jih na Slovensko-nemški gospodarski zbornici pozdravljamo. Kljub temu pa smo na podlagi izkušenj iz Nemčije ter odziva nemških podjetij mnenja, da bi lahko model še izboljšali.

Dejstvo je, da se ob zmanjšanju gospodarskih aktivnosti zmanjšuje tudi obseg dela. Delodajalci imajo trenutno možnost poslati delavce "na čakanje", kar pomeni, da ti delavci ne delajo in niso več na razpolago delodajalcu. Zakonodajalec pa je s tem prezrl možnost, da bi delavci vseeno delali v določenem obsegu, ki je za tisti čas potreben.

Predlagamo, da bi se v teh primerih uvedla preprosta možnost prehoda na skrajšani delovni čas brez sklenitve nove pogodbe o delu. Delavcu bi tako bila dana možnost, npr. 50-odstotne zaposlitve. Za ta del bi delodajalec v celoti prevzel plačilo plače in prispevkov. Za preostali del (50 odstotkov) pa bi se lahko uporabljal model, ki je že uveden za "čakanje na delo".

Seveda so možne tudi ostale rešitve po vzoru Avstrije ali Nemčije:

Spletna stran nemškega zveznega urada za zaposlovanje

Spletna stran avstrijske gospodarske zbornice

Predlagamo, da bi tudi v Sloveniji preučili možnosti takšnega načina zaposlitve.

***

Več informacij:

Tina Drolc

E: tina.drolc@ahkslo.si

M: +386 30 451 888

Slovensko-nemška gospodarska zbornica s sedežem v Ljubljani je del globalne mreže bilateralnih nemških gospodarskih zbornic, ki se nahajajo v več kot 90 državah po svetu. S ciljem spodbujanja trgovinskih in poslovnih odnosov med Slovenijo in Nemčijo je zbornica, od svoje ustanovitve leta 2006, prvi naslov za nemška podjetja in združenja glede informacij o slovenskem trgu in prvi naslov za slovenska podjetja ter združenja glede informacij o nemškem trgu.

Lep pozdrav / Mit freundlichen Grüßen,

i.A. Tina Drolc, MBA

Vodja korporativnega komuniciranja in prireditev /

Leiterin Corporate Communication und Events

E: tina.drolc@ahkslo.si

T: +386 1 252 88 64

M: +386 30 451 888

F: +386 1 252 88 64

slowenien.ahk.de

Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija