O-STA

Še več nasvetov in še močnejša podpora kritičnim dejavnostim v državi

27. marca 2020 - Na Univerzi v Ljubljani sledimo spremembam in zahtevam dogajanja, ki je povezano s koronavirusom. Prilagajamo se neznanim razmeram in kot marsikje smo začeli spreminjati navade delovanja na vseh področjih. "Je težko, a sem prepričan, da nam bo uspelo. Če bomo le verjeli, da lahko in če bomo kot družba držali skupaj," je v svojem nagovoru zaposlenim in študentom Univerze v Ljubljani povedal rektor prof. dr. Igor Papič, ki je v celoti objavljen na tej povezavi.

Članice Univerze v Ljubljani so stopile skupaj in že takoj prispevale pomoč državljanom, ki so jo v preteklih dneh samo še okrepile.

V skrbi za zdravje in dobrobit pacientov so na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani ustanovili delovno skupino, ki bo spremljala novosti na področju terapije COVID 19 oziroma razvoja protivirusnih zdravil SARS-CoV-2. Delovna skupina bo ažurno pripravljala obvestila, ki bodo temeljila na neodvisnih, znanstvenih in kliničnih rezultatih. Novosti bodo posredovali tako laični kot strokovni javnosti, in sicer Lekarniški zbornici, Slovenskemu farmacevtskemu društvu in Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Na ta način bodo poskušali prispevati k boljši informiranosti, predvsem pa k učinkoviti terapiji. Medtem bodo študenti lekarnam v času epidemije nalezljive bolezni COVID-19 ponudili svojo pomoč. Fakulteta bo delovala kot informacijsko stičišče ter nudila pomoč pri povezovanju študentov z lekarnami. Fakulteta je na spletni strani odprla tudi posebno podstran "COVID-19 aktualne informacije", kjer so na voljo koristne informacije o koronavirusu, tako za strokovno kot laično javnost (na primer: "Ali lahko ibuprofen poslabša potek bolezni COVID-19?"

Klinike za živali Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani so še naprej odprte, vendar v omejenem obsegu z dežurnimi ekipami. Na voljo je tudi poseben elektronski naslov za vprašanja glede koronavirusa in živali: koronavet.vf@vf.uni-lj.si. Na fakulteti spremljajo vse informacije glede morebitne vloge živali pri prenosu koronavirusa. Za zdaj prenos še ni potrjen, ni pa tudi še povsem izključen.

Ekipa 4PDIH, ki deluje pod okriljem Laboratorija za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, je pripravila spletno orodje Pomoč na dlani. Namen orodja je odkriti čim več organizacij, ki nudijo brezplačno pomoč, in jih povezati s tistimi, ki potrebujejo pomoč npr. s starostniki, ki ne morejo sami v trgovino, lekarno, ali pa s starši, ki morajo biti vsak dan prisotni na delu, pa imajo doma majhne otroke.

Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani so na podlagi znanja in izkušenj pripravili predloge za boj proti koronavirusu na sedmih področjih: detekcija okuženih, zaščita pred okužbami, medicinske naprave za bolne, ravnanje s kužnimi odpadki, splošni ukrepi za preprečitev okužb, spremljanje, analiza in napovedovanje okužb, metode komuniciranja med časom epidemije.

Na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani sodelavci svetujejo podjetjem za izdelavo zaščitnih sredstev. Preučujejo možnosti zaščite površin, ki se jih ljudje pogosto dotikajo in možnosti usmerjanja raziskovalnih aktivnosti znotraj programskih skupin na UL NTF v skladu s pozivom ARRS.

Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani je skupaj s partnerji Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Ministrstvom za obrambo, Olimpijskim komitejem Slovenije - Združenjem športnih zvez, Zavodom za šolstvo RS in športno redakcijo TV Slovenija pripravila nasvete za vadbo. Videoposnetke si lahko ogledate tukaj.

Na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani na spletni strani v času izrednih razmer objavljajo številne strokovne in znanstvene članke, osebna razmišljanja, infografike, ki lahko zaposlenim pomagajo delati v novih pogojih dela.

Ekipa Psihosocialne svetovalnice, ki deluje v okviru Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, je pripravila nekaj nasvetov, kako se učinkovito spoprijemati s trenutnimi okoliščinami. Nasveti so primerni za zaposlene in študente. Zaradi nastalih razmer je ekipa na voljo za svetovanje tako zaposlenim kot študentom. Študenti in študentke psihologije ter mladi psihologi ljubljanske in mariborske Filozofske fakultete so skupaj pripravili projekt Psihosocialna podpora ob koronavirusu.

Čas izolacije je lahko priložnost za poglobljen razmislek in pogovor o nadaljevanju študija, raziskovanju kariernih priložnosti, načrtovanju zaposlitve in/ali njeno aktivno iskanje. Za študente Univerze v Ljubljani so še naprej dostopni karierni svetovalci z individualnimi svetovanji, ki jih izvajajo prek spleta v živo (z različnimi orodji), elektronske pošte ali po telefonu.

Več aktualnih informacij, povezani s koronavirusom in delovanjem Univerze v Ljubljani, je na voljo na povezavi: www.uni-lj.si/ul_in_koronavirus.

Lep pozdrav,

Darja Lisjak

Odnosi z javnostmi

Univerza v Ljubljani