O-STA

Obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb

Velenje, 30. marec 2020 - Vlada Republike Slovenije je kot enega od ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije novega koronavirusa izdala Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. Odlok določa obvezno razkuževanje opreme v skupnih prostorih v ali ob večstanovanjski stavbi najmanj dvakrat dnevno. Pogostost razkuževanja je odvisna od števila posameznikov, ki živijo v večstanovanjski stavbi. V Mestni občini Velenje smo že 23. marca k preventivnim ukrepom pozvali upravnike večstanovanjskih stavb v Velenju.

Še zlasti je treba najmanj dvakrat dnevno razkuževati: kljuke na vhodu v večstanovanjsko stavbo; ograje v večstanovanjski stavbi; stikala za upravljanje dvigala in kabine dvigala; stikala v skupnih prostorih večstanovanjske stavbe; oprijemala in drugo opremo, kjer je mogoče ob redni uporabi pričakovati več stikov rok s površinami. Na vidnem mestu pred vstopom v dvigalo se mora namestiti opozorilo: "Uporaba dvigala predstavlja tveganje za prenos okužbe COVID-19, zato kabino dvigala uporabljajte posamično. Po uporabi stikal za upravljanje dvigala se ne dotikajte oči, nosu ali ust ter si umijte roke."

Razkuževanje izvede upravnik ali tretja oseba po izboru upravnika ali etažni lastniki, če upravnik nima dovolj zaposlenih, ali lastniki v večstanovanjski stavbi, v kateri nimajo upravnika.

Ostanimo zdravi! Ostanimo doma!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje