O-STA

Od polnoči prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča

Velenje, 30. marec 2020 - Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 do nadaljnjega prepoveduje: gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah, dostop na javna mesta in površine in gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen če ta odlok ne določa drugače. Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic.
Ker ne želimo, da bi se koronavirus širil, vse občanke in občane prosimo, da se držijo preventivnih ukrepov in se tudi sicer nikjer ne družijo. Vsako druženje (razen z najožjimi družinskimi člani, ki živijo skupaj) poveča možnost širjenja okužbe s koronavirusom in pomeni nevarnost za vse nas. Zato bodimo odgovorni in upoštevajmo preventivne ukrepe, h katerim pozivata vlada in nacionalni inštitut za javno zdravje. V primeru nespoštovanja bomo v Velenju primorani sprejeti dodatne ukrepe omejitve - npr. zaprtje pešpoti okoli jezera in ostalih rekreacijskih točk v mestu.
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog; opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti; odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje; varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov; dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev; dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev; dostop do storitev za nujne primere; dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov, in dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za dostope do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje; do drogerij in drogerijskih marketov; do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov; do mest za prodajo hrane za živali; do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere; do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil; do bencinskih črpalk; do bank in pošt, do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev, do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki in do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme.

Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.
Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.
Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po Zakonu o nalezljivih boleznih. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti. 
Le ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov bomo omejili širjenje okužb s koronavirusom. Zato pozivamo, da se jih držimo vsi!
Ostanimo zdravi! Ostanimo doma!
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje