O-STA

Nadzorni svet potrdil poročili NLB Skupine za leto 2019 in sklic skupščine delničarjev

Danes, 2. aprila 2020, se je na svoji 61. seji sestal Nadzorni svet NLB d.d. in potrdil dve poročili NLB Skupine za leto 2019: Letno poročilo in Letno poročilo o družbeni odgovornosti. Nadzorni svet je potrdil tudi predlog uprave za sklic Skupščine delničarjev NLB d.d., ki je predvidena za 15. junij. Več podrobnosti bo na voljo v objavi sklica skupščine, ki bo javno objavljena skladno s Statutom Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana in zakonskimi zahtevami.

Obe poročili, ki ju je danes potrdil Nadzorni svet - Letno poročilo NLB Skupine za leto 2019 in Letno poročilo NLB Skupine o družbeni odgovornosti za leto 2019 -, sta na voljo vsem zainteresiranim deležnikom. Poročili ponazarjata, da ima NLB Skupina, poleg tega, da ustvarja dobre in stabilne poslovne rezultate, kot sistemski igralec na trgih JV Evrope tudi pomembno družbeno vlogo in pomembno prispeva k boljši kakovosti življenja v regiji.

Stabilni poslovni rezultati in jasna smer

Rezultati naše osredotočenosti na regijo so sami po sebi dovolj zgovorni. Kot so pokazali že nerevidirani poslovni rezultati, ki so bili objavljeni 20. februarja, je NLB Skupina v letu 2019 nadaljevala trend stabilnega in dobičkonosnega poslovanja ter zabeležila čisti dobiček v višini 193,6 milijona evrov. Vse hčerinske banke na trgih JV Evrope so poslovale z dobičkom in k rezultatu Skupine prispevale znatnih 39 odstotkov. Zaključek procesa nakupa Komercijalne banke a.d. Beograd za zdaj poteka skladno z načrtom.

Primož Karpe, predsednik Nadzornega sveta NLB d.d., je poudaril: "Nadzorni svet je zelo zadovoljen z dobrimi poslovnimi rezultati v letu 2019 ter uspešno zaključenim postopkom privatizacije banke in izpolnitvijo zadnjih strogih zavez EK ter drugimi pomembnimi doseženimi mejniki, saj je vse našteto še dodatno okrepilo fokus Skupine - ohranjati sistemsko pomembno vlogo na vseh trgih, kjer posluje. NLB Skupina aktivno išče nove poslovne priložnosti in se odziva na digitalne trende, pa tudi želje in potrebe strank. To navsezadnje dokazuje tudi hiter in učinkovit odziv Skupine ob izbruhu novega koronavirusa - COVID-19 marca 2020. Skupina je namreč sprejela vrsto potrebnih ukrepov za zaščito svojih zaposlenih in strank, ob tem pa nemoteno zagotavljala svoje storitve. Nadzorni svet pozdravlja takšen proaktiven pristop, jasno opredeljene cilje in odprto komunikacijo."

Ker se okoliščine, povezane z izbruhom novega koronavirusa, še naprej spreminjajo iz dneva v dan, je težko napovedati obseg in trajanje posledic, prav tako pa tudi morebitne materialne negativne vplive na poslovanje NLB Skupine in celotno gospodarstvo.

"Ne samo NLB d.d., ampak celotna Skupina je v dobri kondiciji in je že dokazala, da se zna soočiti s stresnimi situacijami. Zato smo prepričani, da se bo odločno spoprijela z izzivi, ki jih prinaša novi koronavirus in bo uspešno premagala tudi to krizo," je še dodal predsednik Nadzornega sveta NLB d.d.

JV Evropa - kjer je doma NLB Skupina

"V takšnih časih bolj kot kdaj koli pridejo do izraza znanje, izkušnje, iznajdljivost, vztrajnost in ekipni duh, prav tako pa tudi stabilno poslovanje. Močna kapitalska pozicija banke, z vsemi kapitalskimi količniki nad kapitalskimi zahtevami, se je še dodatno učvrstila po uspešni pridobitvi dovoljenja regulatorja za vključitev dveh podrejenih finančnih instrumentov Tier 2 v skupnem znesku 240 milijonov evrov v izračun regulatornega kapitala. Takšna pozicija je v trenutnem gospodarskem okolju ključnega pomena za uspešno premagovanje negotovega in izzivov polnega obdobja, ki je pred nami. To, skupaj s sistemskimi ukrepi vlade in Banke Slovenije, sprejetimi v podporo gospodarstvu, nam pomaga pri premagovanju posledic izbruha epidemije in hibernacije gospodarstva," pa se je ob potrditvi Letnega poročila o družbeni odgovornosti NLB Skupine za leto 2019 na zgoraj omenjeni izbruh okužb s koronavirusom in njegovimi posledicami tega navezal predsednik uprave NLB d.d. Blaž Brodnjak.
"V takšnih časih NLB Skupina resnično dokazuje, da nismo le skupek številk, bilanc in finančnih rezultatov. Smo ljudje, ki poznamo in razumemo panogo, v kateri delujemo, ki razvijamo inovativne produkte in storitve, ki čutimo z okoljem in regijo, v kateri živimo; in ki želimo prispevati k boljši kakovosti življenja v njej. Za nas JVE regija ni le točka na zemljevidu. Tu je naš dom. Tukaj se z izzivi spoprijemamo s strastjo, navdušenjem in energijo. Tukaj skrbimo, da so regija in ljudje, ki tu živijo, pripravljeni - na vse, kar sledi."

Več podrobnosti o družbeno odgovornih projektih NLB Skupine lahko najdete v Letnem poročilu o družbeni odgovornosti za leto 2019.

Skupščina NLB sklicana za 15. junij

Kot že zapisano, je Nadzorni svet danes tudi potrdil predlog Uprave za sklic Skupščine NLB d.d., ki bo predvidoma 15. junija.

Na skupščini bodo delničarji sprejeli odločitev o razdelitvi bilančnega dobička za leto 2019. Kot je že bilo javno napovedano, bosta Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. delničarjem predlagala, da celotni bilančni dobiček v znesku 228.039.879,73 evra (vključuje tako čisti dobiček poslovnega leta 2019 kot tudi preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let) ostane nerazporejen kot preneseni dobiček, glede na prihodnje dogajanje pa bi potencialno lahko prišlo do delnega izplačila dobička ob koncu leta 2020 ali pozneje.

Nadzorni svet bo Skupščini delničarjev NLB d.d. predlagal tudi imenovanje članov Nadzornega sveta NLB, saj štirim sedanjim članom mandat poteče v letu 2020. Delničarji bodo odločali tudi o spremembi Statuta NLB, povezani s sodelovanjem delavcev v upravljavskih organih banke, skladno z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Več podrobnosti o posameznih točkah dnevnega reda 35. skupščine NLB bo na voljo v objavi sklica skupščine.

Pomembno obvestilo

Zavedamo se, da se razmere ob izbruhu bolezni COVID-19 dnevno spreminjajo, neznank pa je še veliko, zato smo sklenili, da prvi Dan vlagateljev NLB, ki naj bi potekal 15. maja 2020 na sedežu NLB d.d. v Ljubljani, preložimo na poznejši datum.

NLB Komuniciranje

To sporočilo ste prejeli, ker ste naročeni na elektronska sporočila NLB. Vaše nastavitve lahko spremenite na NLB Spletnem portalu v področju E-sporočila. Če vam je bilo to sporočilo posredovano in bi podobne novice radi prejemali tudi v prihodnje, se prijavite. V primeru morebitnih težav nam pišite na portal@nlb.si.