O-STA

Intenzivno gradimo kolesarsko infrastrukturo

Velenje, 10. april 2020 - Gradnja kolesarskih poti ob Velenjskem jezeru intenzivno poteka. Začeli smo z deli za izgradnjo mostu čez iztok potoka Lepene iz Velenjskega jezera. Odsek mimo kampa in Kinološkega društva Velenje je že končan, sedaj je potrebno urediti le še pešpot. Delno so dela končana tudi že mimo podjetja Gorenje, trenutno gradimo parkirišča za kolesa ob glavnem vhodu v tovarno. Pri podjetju Gorenje je potrebno urediti še sanacijo komunalnega kolektorja odpadne vode. Prav tako je v nastajanju načrt zasaditve trase med reko Pako in podjetjem Gorenje.

Dela intenzivno potekajo tudi na območju Velenjka-Žarova. Trasa je v grobem že urejena, položili smo inštalacije za javno razsvetljavo, sedaj urejamo odvodnjavanje in nasipanje brežin. Z deli smo prav tako začeli na mostu čez potok Trebušnica.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si