O-STA

Tožbo združenja ROVO je potrebno zavreči

Velenje, 16. april 2020 - V tem tednu bomo pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, zaradi varovanja pravnih koristi Mestne občine Velenje in njenih občank in občanov, hkrati z odgovorom na tožbo, vložili tudi predlog za priznanje položaja stranskega udeleženca Mestni občini Velenje v tem upravnem sporu. Po preučitvi tožbe združenja ROVO smo trdno prepričani, da združenje ni procesno legitimirano za vložitev tožbe, s katero zahtevajo, da se postopek izdaje gradbenega dovoljenja oziroma predmetna zadeva vrne v ponovno odločanje Ministrstvu za okolje po pravilih gradbene zakonodaje za izdajo gradbenega dovoljenja po integralnem postopku.

Združenje ROVO ni sodelovalo kot stranka ali stranski udeleženec v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za novogradnjo zahtevnega objekta za cestne ureditve in gradnjo objektov ter pripadajoče komunalne infrastrukture na območju priključka Gaberke - sklop D, zaradi česar ni upravičeno za vložitev tožbe in jo je potrebno zavreči. Očitno je, da napadeno gradbeno dovoljenje ne posega v pravice in pravne koristi združenja ROVO, temveč gre zgolj za zlonamerno preprečevanje napredka gospodarskega razvoja Mestne občine Velenje.

V Mestni občini Velenje si že ves čas prizadevamo za čimprejšnjo izgradnjo nujno potrebne 3. razvojne osi in zato aktivno spremljamo in spodbujamo postopke za začetek gradnje. Podžupan Peter Dermol, ki je tudi član Koordinacijskega odbora za spremljanje izgradnje 3. razvojne osi na Koroško, ponovno opozarja na nujnost te povezave za nadaljnji gospodarski razvoj Šaleške in Savinjske doline ter Koroške. Vsak časovni odmik začetka gradnje povzroča nepopravljivo gospodarsko škodo in vlagatelji pritožb bi morali za povzročeno škodo tudi odškodninsko odgovarjati.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si