O-STA

Indeksi cen inputov v kmetijstvu, marec 2005

(13.5.2005)

Področje: Kmetijstvo in ribištvo

1 Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, marec 2005

Agricultural input price indices, Slovenia, March 2005

Indeksi / Indices
III 05 O 2000III 05 II 05III 05 III 04
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)130,3100,9100,0Goods and services currently consumed in agriculture (Input 1)
Semena in sadike130,4100,4101,2Seeds and planting stock
Energija; maziva138,6103,3122,9Energy; lubricants
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal153,9101,8104,3Fertilisers and soil improvers
Sredstva za varstvo rastlin116,0100,0103,9Plant protection products and pesticides
Veterinarske storitve142,0100,0103,8Veterinary expenses
Krmila115,799,284,5Animal feedingstuffs
Vzdrževanje opreme133,8101,7106,4Maintenance of materials
Vzdrževanje zgradb129,2100,9106,2Maintenance of buildings
Drugi proizvodi in storitve164,1100,0101,7Other goods and services
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)138,6100,2109,7Goods and services contributing to agricultural investment (Input 2)
Oprema129,8100,0104,8Materials
Zgradbe158,5100,6120,2Buildings
SKUPAJ (INPUT 1 + INPUT 2)132,8100,6102,9TOTAL (INPUT 1 + INPUT 2)

DOSTOP DO PODATKOV:

Podrobnejše mesečne in letne bazne indekse cen inputov v kmetijstvu objavljamo od

leta 2000 dalje na spletni strani Statističnega urada RS v podatkovni bazi SI-STAT.

KOMENTAR

Cene inputov v kmetijstvu so bile v marcu 2005 povprečno za 0,6 % višje kot v predhodnem mesecu (cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se zvišale povprečno za 0,9 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa povprečno za 0,2 %).V primerjavi s cenami v marcu 2004 pa so bile cene inputov v kmetijstvu v marcu 2005 višje povprečno za 2,9 % (cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so v povprečju ostale na isti ravni kot v mesecu marcu 2004, medtem ko so se cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu zvišale za 9,7 %).

Priponke: 15-PO-140-0505.doc

Pripravil-a: Helena Puc