O-STA

Obvezna karantena v nujnih poslovnih primerih z Nemčijo bi lahko pomenila veliko gospodarsko škodo

Spoštovani novinarji in uredniki,

v zvezi s spremenjenimi ukrepi ob vstopu v Republiko Slovenijo, s katerim je, od 11. aprila 2020, osebam odrejena sedemdnevna karantena, je Slovensko-nemška gospodarski zbornica (AHK Slovenija) včeraj, 23. aprila 2020 podala predlog za odpravo obvezne karantene v nujnih poslovnih primerih, predsedniku Vlade RS, gospodu Janezu Janši in resornim ministrom.

Od odloka so sicer izvzeti čezmejni dnevni delovni migranti, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma ki lahko s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migranti ter čezmejni tedenski migranti na meji z Republiko Avstrijo, ki so zaposleni v eni ali drugi državi.

Omejena izjema od karantene se tako uradno nanaša le na dnevne migracije sosednjih držav.

Na Slovensko-nemški gospodarski zbornici opažamo pomanjljivost navedenega odloka, ki bi lahko pomenila veliko gospodarsko škodo. V Sloveniji je po podatkih iz AJPES-a le podjetij z nemškim kapitalom okoli 600, še veliko več pa je slovenskih podjetij, ki so na kakršen koli način povezana z nemškimi podjetji - imajo nabavljene stroje in naprave, izmenjujejo blago in storitve, vključujejo podizvajalce ipd.

Gertrud Rantzen, predsednica AHK Slovenija: "V zadnjem času se je na nas obrnilo večje število slovenskih podjetij, ki nujno potrebujejo različne storitve svojih nemških parterjev: servise naprav, nujne nabave in montaže ter ostale storitve, ki bi zagotavljale nemoteno delo. Navedeni odlok o obvezni karanteni tako otežuje prehod izvajalcev nujnih storitev iz Nemčije in ostalih nesosednjih držav ter pomeni za domača podjetja oteženo poslovanje, nemalokrat pa veliko gospodarsko škodo."

Za primer dobre prakse navajamo ureditev iz Nemčije, kjer je definirana izjema od 14-dnevne karantene:

1. osebe, ki vsak dan (dnevni migranti) ali za nekaj dni (službena pot, serviserji ipd.) zaradi nujnih in neodložljivih poklicnih razlogov vstopajo in izstopajo iz Nemčije ter ne kažejo bolezenskih znakov;

nujnost potovanja v poslovne namene je v večini primerov obrazložena na splošno kot tista, ki jo "ugotavlja in dokazuje naročnik storitve ali delodajalec" (nemško: Die zwingende Notwendigkeit ist durch den Dienstherrn oder Arbeitgeber zu prüfen und zu bescheinigen).

Na podlagi navedene ureditve v Nemčiji in pod predpisanimi pogoji lahko tudi slovenska podjetja s svojimi delavci nemoteno opravljajo storitve v Nemčiji. "Iz teh razlogov predlagamo, da se odlog popravi in se razširi opravičenost od obveznosti karantene po nemškem vzoru, in sicer na vse "nujne in neodložljive poklicne razloge" ter se opravičenost podaljša na nekaj dni in regijsko razširi na najpomembnejše gospodarske partnerice." Gertrud Rantzen, predsednica AHK Slovenija.

***

Več informacij:

Tina Drolc

E: tina.drolc@ahkslo.si

M: +386 30 451 888

Slovensko-nemška gospodarska zbornica s sedežem v Ljubljani je del globalne mreže bilateralnih nemških gospodarskih zbornic, ki se nahajajo v več kot 90 državah po svetu. S ciljem spodbujanja trgovinskih in poslovnih odnosov med Slovenijo in Nemčijo je zbornica, od svoje ustanovitve leta 2006, prvi naslov za nemška podjetja in združenja glede informacij o slovenskem trgu in prvi naslov za slovenska podjetja ter združenja glede informacij o nemškem trgu.

Lep pozdrav / Mit freundlichen Grüßen,

i.A. Tina Drolc, MBA

Vodja korporativnega komuniciranja in prireditev /

Leiterin Corporate Communication und Events

E: tina.drolc@ahkslo.si

T: +386 1 252 88 64

M: +386 30 451 888

F: +386 1 252 88 64

slowenien.ahk.de

Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija

>> Newsroom Covid-19: Informationen zur aktuellen Lage

>> Newsroom Covid-19: Aktualne informacije

Zahvaljujemo se našim premium partnerjem: / Wir danken unseren Premiumpartnern:


To elektronsko sporočilo in priponke se sme uporabljati v skladu s sporočilom.

Diese E-Mail und ihre Anhänge unterliegen dem Disclaimer.

This email and its attachments are subject to the disclaimer.

Please, think before you print.