O-STA

Zakol živine v klavnicah, marec 2005

(13.5.2005)

Področje: Kmetijstvo in ribištvo

1. Zakol živine v klavnicah, Slovenija, marec 2005

Livestock slaughter in slaughterhouses, Slovenia,March 2005

Število zaklanih živali Number of slaughtered animalsMasa očiščenih trupov Weight of dressed carcass
skupaj total tpovprečna average kg
Konji, skupaj9323245,9Horses, total
Govedo, skupaj125543401270,9Cattle, total
Teleta246720080,9calves
biki, stari do 24 mesecev42521446340,1bulls, up to 24 months
Telice1435366255,1heifers
kastrati (voli)5115303,2bullocks (oxen)
Krave2704775286,5cows
biki, stari nad 24 mesecev1645599364,2bulls, over 24 months
Prašiči, skupaj36222296081,7Pigs, total
Prašički12562015,9piglets
pitani prašiči33306278283,5fattened pigs
izločeni plemenski prašiči134113399,3eliminated breeding pigs
mladi pitani merjasci3192578,0young fattened boars
Ovce, skupaj14121510,9Sheep, total
Jagnjeta14091510,9lambs
mlade ovce, ovce in ovni3022,7young sheep, breeding sheep and rams
Koze, skupaj1206,0Goats, total
Kunci, skupaj371851,3Rabbits, total
Perutnina, skupaj232117444381,91Poultry, total
pitani piščanci222723635721,60broilers
odrasle kokoši29628702,37hens
Purani6429979612,37turkeys
Noji11036,82ostrich
druga perutnina15811634,00other poultry

2. Indeksi števila in mase trupov zaklane živine, Slovenija, marec 2005

Indices of number and carcass weight of slaughtered livestock, Slovenia, March 2005

III 2005 II 2005III 2005 III 2004
število / numbermasa / weightštevilo / numbermasa / weight
Konji216,3248,667,970,4Horses
Govedo128,4133,285,886,9Cattle
Prašiči126,3127,580,682,2Pigs
Ovce386,8306,3151,8122,5Sheep
Perutnina114,7112,9101,8104,1Poultry

3. Zakol živine iz uvoza, Slovenija, marec 2005

Slaughter of imported livestock, Slovenia, March 2005

Število zaklanih živali Number of slaughtered animalsIndeksi IndicesMasa očiščenih trupov (t) Weight of dressed carcass (t)Indeksi Indices
III 2005 II 2005III 2005III 2004III 2005 II 2005III 2005III 2004
Govedo45988,8-9899,4-Cattle
Prašiči------Pigs

4. Zakol goveda po kategorijah EU, Slovenija, marec 2005

Slaughter of cattle according to EU categories, Slovenia, March 2005

Število zaklanih živali Number of slaughtered animalsMasa očiščenih trupov Weight of dressed carcass
skupaj total tpovprečna average kg
Govedo, skupaj125543401270,9Cattle, total
A. teleta246720080,9A. calves
B. telice1435366255,1B. heifers
C. krave2704775286,5C. cows
D. biki58972045346,8D. bulls
E. kastrati5115303,2E. bullocks

KOMENTAR

Število živali, zaklanih v marcu 2005 v registriranih klavnicah v Sloveniji, je bilo večje (ovac za 286,8 %, konj za 116,3 %, goveda za 28,4%, prašičev za 26.3 % in perutnine za 14,7 %), kot v februarju 2005. Tudi masa živali, zaklanih v marcu 2005, je bila večja (ovac za 206,3 %, konjev za 148,6 %, goveda za 33,2 %, prašičev za 27,5 % in perutnine za 12,9 %), od mase živali zaklanih v februarju 2005.V primerjavi z lanskim marcem so v letošnjem marcu zaklali številčno več le ovac (za 51,8 %) in perutnine (za 1,8 %), preostalih živali pa manj (goveda za 14,2 %, prašičev za 19,4 % in konj za 32,1 %).

Tudi masa vseh v letošnjem marcu zaklanih živali razen perutnine in ovac, se je v primerjavi z marcem 2004 zmanjšala (masa zaklanega goveda za 13,1 %, prašičev za 17,8 % in konj za 29,6 %); masa zaklanih ovac se je povečala za za 22,5 % in perutnine za 4,1 %).V marcu 2005 so v klavnicah, registriranih v RS, zaklali 459 glav goveda, uvoženega iz Madžarske in Češke (očiščeni trupi teh živali so tehtali 98 ton).

Priponke: 15-PO-058-0503.doc

Pripravil-a: Aladar Belec