O-STA

Spletna konferenca ob zaključku projekta Interreg CE HIstorical CAstle ParkS

Velenje, 26. maj 2020 - Konzorcij projekta Interreg CE HIstorical CAstle ParkS ob zaključku projekta pripravlja zaključno spletno konferenco, ki bo v četrtek, 28. maja, ob 14. uri prek platforme Zoom (podrobnosti pošiljamo v priponki). Na konferenci, ki bo v angleškem jeziku, bomo predstavili glavne rezultate projekta, vključno z osmimi revitaliziranimi in obnovljenimi zgodovinskimi parki v Srednji Evropi ter najpomembnejše publikacije in strategije, ki smo jih pripravili. Vsi udeleženci bodo na koncu dogodka vabljeni k sodelovanju v razpravi. V okviru projekta HICAPS smo na Velenjskem gradu zaključili z investicijo v spodnjem ravninskem delu parka, ki je sedaj zasijal v novi, zelo privlačni podobi.

Danes, 26. maja 2020, pa bomo na Velenjskem gradu, ob zaključku evropskih projektov RUINS in HICAPS, pripravili konferenco Upravljanje s kulturno dediščino, o kateri smo vas že obveščali. Mestna občina Velenje je v okviru programa Evropske unije Interreg Srednja Evropa partnerica dveh projektov HICAPS in RUINS, katerih cilji so usmerjeni v revitalizacijo in trajnostni razvoj kulturne dediščine. Iz obeh projektov je bila sofinancirana izdelava Načrta upravljanja s kulturno dediščino za objekte Velenjski grad, Šaleški grad in graščina Gorica, ki je bil potrjen tudi na zadnji seji sveta Mestne občine Velenje in bo osnova za trajnostni razvoj in sodobno rabo vseh treh objektov.

Projekt HICAPS - HIstorical CAstle ParkS, ki se je začel 1. junija 2017 in se zaključuje 31. maja letos, združuje 10 partnerjev iz srednjeevropskih držav Hrvaške, Italije, Poljske in Slovenije pod okriljem programa financiranja EU: Interreg CE. Skupna vrednost projekta je 1.798.274,20 evra. Projekt je razvil osem različnih konceptov, kako oživiti osem različnih grajskih parkov. Glavni cilj projekta je izboljšanje upravljanja z okoljem v urbanih območjih in uspešna uporaba kulturne dediščine kot vira za lokalni in regionalni razvoj. V času trajanja projekta so bile zbrane najboljše prakse in izdelana orodja ter strategije, s katerimi bi vsem zainteresiranim ponudili izvedljive smernice pri ohranjanju in razvoju naše kulturne dediščine.

Več informacij: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/HICAPS.html, https://www.facebook.com/HicapsInterregCentral/

Prijazno vabljeni

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje