O-STA

Študentska pravda je za nami

V ponedeljek, 15. junija 2020, smo na Pravni fakulteti ob upoštevanju epidemioloških smernic uspešno izvedli Študentsko pravdo - tekmovanje slovenskih študentov prava iz znanja civilnega prava. Veseli nas, da študenti že 5. leto zapovrstjo prepoznavajo dodano vrednost tekmovanja in da lahko v vlogi ocenjevalcev gostimo zares izvrstne sodnike in odvetnike.

Letošnji primer je z ozirom na pandemijo covid19 še posebej aktualen, saj so študenti obravnavali primer odškodnine za slučaj opustitve oziroma izmikanja cepljenju. Zastavljeni primer je vključeval mešan avstrijsko-slovenski zakonski par, živeč v Avstriji. Paru se je rodila deklica, ki jo je mati po sporu z očetom odpeljala k staršem v Slovenijo. Jabolko spora med starši je bilo prav cepljenje njunega otroka. Medtem ko si je oče, sicer državljan Avstrije, kjer cepljenje proti ošpicam ni obvezno, prizadeval deklico cepiti, je mati zaradi domnevnih nevarnosti cepljenja vztrajno zavračala to možnost. Mati je nadalje deklico vpisala v slovenski vrtec pri čemer je predhodno opravila še pregled pri pediatru, ki je zgolj opozoril na obveznost cepljenja, ni pa o tem obvestil pristojnega inšpektorata. Po spletu okoliščin je deklica na obisku pri očetu v Avstriji zbolela za ošpicami, nato pa v vrtcu v Sloveniji okužila več drugih otrok, eden je zaradi zapletov umrl. Primer si lahko v celoti, skupaj z izvedenskim mnenjem, ogledate na sledeči povezavi: https://pf.um.si/studij/tekmovanja-studentov/studentska-pravda/studentska-pravda-2020/

Na dveh polfinalnih obravnavah so se srečale štiri ekipe študentov iz Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Po mnenju prvega polfinalnega senata (višja sodnika Alenka Zadravec, odvetnik Domen Neffat (o. p. Neffat) in Suzana Bončina Jamšek (odv. pisarna ODI Law)), je prevladala ekipa v sestavi Maruša Erce, Patrik Velički, Sandi Šantl in Jakob Stanič Gruden nad ekipo v sestavi Petra Zupančič, Mima Berdnik, Oskar Peče, Marko Garmut. Na drugi polfinalni obravnavi je senat (odvetnica Urška Kežmah, odvetnica Nataša Štelcer, odvetnik Andrej Pohar (o.p. Čeferin)) odločila, da v finale napreduje ekipa v sestavi Valentin Delević, Jan Dolenc, Jasmina Mitev, Aleks Pešič ter Eva Žagar, ki je prevladala napram ekipi, ki so jo sestavljali Nataša Brunčič, Anamarie Potrč, Urška Germauc in Tim Zupan.

V finalu je senat, ki ga je kot predsednik vodil vrhovni sodnik Matej Čujovič, ob njem pa odvetnica Vesna Gorjup Zupančič (o. p. Gorjup) in odvetnica Petja Plauštajner (o. p. Plauštajner), odločil, da 1. mesto na tekmovanju zasede ekipa v sestavi Valentin Delević, Jan Dolenc, Jasmina Mitev, Aleks Pešič in Eva Žagar. Slednja je bila obenem izbrana za najboljšo govorko tekmovanja.

Knjižne nagrade za letošnje zmagovalce je zagotovila GV Založba. Člani zmagovalne ekipe bodo prejeli svoj izvod Uvodnih pojasnil k Zakonu o pravdnem postopku z novelo ZPP-E . Knjiga je leta 2018 izšla pri GV Založbi, nastala pa je v soavtorstvu A. Ekarta, V. Rijavec, L. Udeta in T. Keresteša. GV založbi se najlepše zahvaljujemo za podporo pri izvedbi tekmovanja.

Odvetniška pisarna Gorjup bo v sodelovanju s Pravno fakulteto članom zmagovalne ekipe ponudila praktično usposabljanje v odvetniški pisarni. Usposabljanje bo potekalo v času sodnih počitnic pod mentorstvom odvetnikov, odvetniških kandidatov in odvetniških pripravnikov, zaposlenih v odvetniški pisarni. Usposabljanje bo sestavljeno iz pedagoško-teoretičnega in praktičnega dela. Pripravništvo zagotovo predstavlja izjemno priložnost za razvoj veščin dobrega pravnika in pridobivanje izkušenj med študijem.