O-STA

Mariborska pravna fakulteta s spletnim seminarjem za sodnike in odvetnike

26. in 27. novembra 2020 poteka v organizaciji Pravne fakultete Maribor spletni seminar za sodnike in odvetnike pod naslovom: "UČINKOVITA UPORABA EVROPSKIH ČEZMEJNIH CIVILNIH POSTOPKOV -Postopek za evropski plačilni nalog".

Organizator dogodka je Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, okviru evropskega projekta "Train 2 EN4CE", ki ga sofinancira EU iz JUSTICE programa. Projekt "Train 2 EN4CE" koordinira Pravna fakulteta Maribor, v njem sodeluje še 7 pravnih fakultet iz EU ter iz Albanije. Projekt je namenjen izboljšanju poznavanja pravnih inštrumentov EU za čezmejno izterjavo dolgov.

Sodelujoči predavatelji:

- Prof. dr. Vesna Rijavec, Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru

- Mag. Maja Čarni Pretnar, Urad za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč, Ministrstvo za pravosodje RS

- Izr. prof. dr. Tjaša Ivanc, Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru

- Dr. Ccocou Marius Mensah, Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru

- Asist. Denis Baghrizabehi

- Asist. Kristjan Zahrastnik

Več kot 200 udeležencev kaže na pomen evropskega plačilnega naloga kot čezmejnega pravnega inštrumenta Evropske unije, uvedenega z namenom za učinkovito čezmejno izterjavo dolgov.