O-STA

Za predsednika Nadzornega sveta NLB d.d. znova imenovan Primož Karpe

V petek, 26. junija, so člani Nadzornega sveta NLB d.d. na svoji prvi seji po skupščini banke, ki je potekala sredi junija, izbrali predsednika tega organa. To je že drugič zapored postal Primož Karpe; njegov namestnik ostaja Andreas Klingen.

Nadzorni svet NLB d.d. po novem šteje 11 članov, od tega osem predstavnikov delničarjev in tri predstavnike delavcev (spremenjeni statut, sprejet na skupščini banke, sicer omogoča 12 članov). Na junijski skupščini so delničarji znova podelili mandat Primožu Karpetu in Davidu Ericu Simonu, nadzornemu svetu pa se je na novo pridružila tudi dr. Verica Trstenjak.

Glede na spremenjeno članstvo je Nadzorni svet poleg imenovanja predsednika in njegovega namestnika na novo popolnil tudi pet komisij, ki delujejo v njegovem okviru; to so komisije za revizijo, tveganja, operativno poslovanje in IT, imenovanja in prejemke.

NLB Komuniciranje