O-STA

Novinarska konferenca o poteku prenove Starega Velenja

Velenje, 7. julij 2020 - V četrtek, 9. julija, ob 10. uri bomo v protokolarni sobi Mestne občine Velenje pripravili novinarsko konferenco, na kateri bomo predstavili trenutne aktivnosti pri prenovi Starega Velenja. Podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol bo podpisal pogodbo z direktorjem podjetja Esotech Markom Škobernetom, izvajalcem gradbenih del za projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra. Na novinarski konferenci pa bomo predstavili tudi trenutno situacijo prenove objekta Stari trg 11 (Čuk). Mestna občina Velenje želi v okviru dveh projektov CTN Stari trg 11 in CTN Revitalizacija starotrškega jedra prenoviti in oživiti starotrško jedro v Starem Velenju, ki je zaščiteno tudi kot kulturni spomenik. Z izvedbo obeh projektov želimo v Starem Velenju ustvariti nove priložnosti za podjetnike in obrtnike.

Tako smo v začetku leta začeli z izvajanjem projekta CTN Stari trg 11. Zgradili bomo nov objekt in prenovili območje ob objektu. Celoten objekt bo po končani gradnji namenjen novim podjetjem in obrtnikom za izvajanje različnih storitvenih in obrtnih dejavnosti, ki bodo spodbujale razvoj drobnega gospodarstva in obrti v starem mestnem jedru. Dejavnosti, ki se bodo izvajale v revitaliziranem območju, bodo izbrane z javnim razpisom. Vrednost projekta je ocenjena na 1.559.397 evrov. Od tega je celotna predvidena vrednost sofinanciranja projekta CTN Stari trg 11, Velenje 1.233.670,15 evra, 986.936,12 evra iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 246.734,03 evra iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Razlika med pridobljenimi sredstvi iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb in celotno vrednostjo projekta v višini 325.726,85 evra bo financirana iz proračuna občine.


S podpisom pogodbe za izvedbo gradbenih del CTN Revitalizacija starotrškega jedra s podjetjem Esotech bomo v prihodnjih tednih začeli tudi z izvajanjem tega projekta. Vrednost pogodbe znaša 2.616.221,88 evra. Z obnovo starotrškega jedra želimo pridobiti nove poslovne površine za umetnike in kreativce. Predvideno je rušenje dotrajanega objekta Stara pekarna in na tem mestu ureditev trga. Na mestu, kjer je bil porušen objekt Ljubljanska 2, bomo zgradili nov objekt s steklenim prizidkom. Del povezovalne ceste bomo zaprli za ves promet; na tem območju bo ob zaključku projekta nova prometna ureditev, obnovili bomo tudi infrastrukturo. To je degradirano območje, zato je namen investicije vračanje prebivalcev v stari mestni del, oživitev starega mestnega jedra in ohranjanje kulturne dediščine. Predvidena investicija torej predstavlja urbano prenovo degradiranega območja ter rušitev in novogradnjo objekta, ki bo po prenovi namenjen mladim umetnikom in bivanju (2 stanovanjski enoti). Celotna vrednost projekta je ocenjena na 2.928.441,29 evra. Financiranje se deli na lastna sredstva Mestne občine Velenje v višini 1.402.953,29 evra in nepovratna sredstva kohezijske politike v višini 1.525.488 evrov, od tega znašajo namenska sredstva EU za kohezijsko politiko 1.220.390,40 evra in slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike 305.097,60 evra.

Na novinarski konferenci bodo sodelovali: podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol, svetovalka župana Mestne občine Velenje Andreja Katič, vodja Urada za razvoj in investicije Alenka Rednjak in sodelavec Urada za razvoj in investicije Primož Rotovnik. S strani izvajalca gradbenih del za projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra pa bodo sodelovali direktor podjetja Esotech, d. d., Marko Škoberne, direktor za ekonomiko in finance v podjetju Esotech Robert Hudournik, vodja ponudbenega oddelka Jožica Sofia Andrini in vodja tržnega področja za gradbeništvo Aljaž Zajamšek.

Predstavnike medijev prijazno vabimo na novinarsko konferenco!

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si