O-STA

Upoštevajmo preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusne bolezni

· Velenje, 13. julij 2020 - V preteklih dneh je bilo v Velenju potrjenih 7 okužb s koronavirusno boleznijo, zato občanke in občane pozivamo, da skrbno upoštevajo vsa priporočila NIJZ in varujejo svoje zdravje in zdravje drugih. Izjemno pomembno je upoštevanje osnovnih higienskih ukrepov: poskrbimo za redno in temeljito umivanje rok, če umivanje rok ni izvedljivo, si roke pravilno razkužimo, obraza se ne dotikamo z neumitimi rokami, skrbimo tudi za pravilno higieno kašljanja in kihanja. Kadar se družimo z osebami, ki niso z nami v skupnem gospodinjstvu, pazimo, da vzdržujemo medsebojno razdaljo najmanj 1,5 metra. Če zbolimo in imamo znake akutne okužbe dihal (nahod, kašelj, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah ...), ostanimo doma in omejimo stike z ostalimi ljudmi. Ponovno je obvezna uporaba zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih in v sredstvih javnega potniškega prometa. Ravnajmo odgovorno do sebe in drugih in se držimo vseh priporočil za varovanje pred okužbo s koronavirusom!

· Obveščamo tudi, da je od danes naprej vstop v Zdravstveni dom Velenje možen le skozi vhod iz garažne hiše. Vstop je možen le po predhodnim dogovor in natančnimi usmeritvami s strani zdravnika oz. zdravstvenega osebja Zdravstvenega doma Velenje. Brez predhodnega dogovora NE VSTOPAJTE v zdravstveni dom.

· Poseben dostop bo omogočen:

· - otrokom in šolski mladini do 19. leta, in sicer pri vhodu predšolskega dispanzerja (paciente naprošajo, da po predhodnem telefonskem dogovoru z zdravstvenim osebjem, ob prihodu pozvonijo na zvonec),

· - za paciente s sumom na okužbo s koronavirusom - čez dvorišče zdravstvenega doma (po predhodnem telefonskem dogovoru).

· Ponoči bo možen vstop le pri dežurni ambulanti zdravstvenega doma.

· Nujno je, da vsak, ki želi vstopiti v Zdravstveni dom Velenje, s seboj prinese izpolnjen vprašalnik, ki ga najdete na njihovi spletni strani www.zd-velenje.si. Za vsa dodatna vprašanja glede COVID 19 lahko pokličete na številko 03/899 55 98 ali v dežurno ambulanto 03/899 54 45.

V Domu za varstvo odraslih Velenje so se na spremenjeno epidemiološko sliko nemudoma odzvali in takoj odpovedali vse dogovorjene obiske. Obisk varovancev je mogoč samo ob soglasju domskega zdravnika in samo za osebe v paliativni oskrbi. Takoj, ko se bo epidemiološka slika izboljšala, bodo dom za obiske varovancev ponovno odprli. Varovance tudi v tem času peljejo ven, na svež zrak, na kratek sprehod, odsvetujejo pa jim obisk trgovin.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546
...................................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.