O-STA

Intenzivna gradnja kolesarskega omrežja na relaciji Cesta talcev-Gorjanov klanec

V teh dneh v Velenju intenzivno poteka gradnja kolesarskega omrežja na relaciji Cesta talcev-Gorjanov klanec (kolesarska povezava iz Ceste talcev na Koroško cesto mimo Tuša in po Gorjanovem klancu do krožišča), ki bo vsem kolesarjem omogočala varno vožnjo, saj je ta odsek za kolesarje zaradi nepreglednosti in vzpona sedaj še posebej nevaren. Pri iskanju najboljših rešitev smo se odločili, da izberemo takšno, da bo poseg v prostor čim manjši in tudi čim bolj varen, zato bo del kolesarske steze speljan ob parkirišču blokovskega naselja na Koroški cesti kot prikazuje priložena skica (gradbena situacija). Za ta namen ne bomo porabili nobenega zarisanega parkirnega mesta. Kolesarsko stezo bodo od obstoječega cestišča ločili "zvrnjeni" cestni robniki (enako kot smo uredili na območju pod Vilo Herberstein, nasproti Avtobusnega postajališča Velenje proti naselju Gorica in med OŠ Mihe Pintarja Toleda ter križiščem Tomšičeva-Kidričeva). Zaradi gradnje bo potrebno posekati eno mlajše drevo tik ob cesti, ki pa ga bomo seveda nadomestili z novim kje v bližini.

Gradnja te kolesarske povezave poteka v okviru projekta CTN Mestno kolesarsko omrežje - zahod, s katerim smo začeli februarja letos. Večji del sredstev za celoten projekt bomo črpali iz evropskih skladov za regionalni razvoj. Dela izvaja podjetje Nivig, d. o. o.

Zaradi del izvajamo delne zapore, ki bodo na tej relaciji občasno vse do konca avgusta in ker včasih prihaja do manjših zastojev, občanke in občane prosimo za razumevanje in strpno ter previdno vožnjo. Promet usmerjamo s semaforji in po potrebi z zato usposobljenimi delavci. Prihodnji teden bomo začeli z gradnjo na najožjem delu Ceste talcev (med stanovanjskimi hišami), zato bomo na tem odseku izvedli popolno zaporo za tovorna vozila težja od 3,5 tone. Promet z osebnimi vozili bo ob gradbišču potekal normalno. Obvoz za tovorna vozila bo označen in začasno speljan po Prešernovi, Jenkovi in Tomšičevi cesti (najdlje do konca avgusta), kasneje pa bomo za tovorna vozila uredili usmerjanje po Šaleški, Kidričevi, Cesti Františka Foita, Partizanski, Rudniški (industrijski), Cesti Simona Blatnika in Koroški cesti.