O-STA

ARSO rešuje vlogo Mestne občine Velenje za posredovanje informacij javnega značaja in priglasitev udeležbe v zvezi z nameravanim sosežigom SRF

Velenje, 22. julij 2020 - Mestna občina Velenje je vezano na možnost sosežiga nenevarnih odpadkov oziroma nadomestnega goriva SRF v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Agencijo Republike Slovenije za okolje in prostor (ARSO) naslovila vlogo za posredovanje informacij o tem, kakšne postopke po Zakonu o varstvu okolja v povezavi z Gradbenim zakonom vodijo, zlasti glede na sklep Ministrstva za okolje in prostor z dne 27. 3. 2020, da je nameravana sprememba v napravah TEŠ v zvezi s sosežigom SRF večja sprememba, za katero je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje ter spremeniti okoljevarstveno dovoljenje. TEŠ je namreč na ARSO vložil Poročilo o vplivih na okolje v zvezi z načrtovanim sosežigom nadomestnega goriva SRF, Mestna občina Velenje pa je zaradi varstva interesov svojih občank in občanov zainteresirana za sodelovanje v postopku, ki ga ARSO v zvezi z načrtovanim sosežigom SRF v TEŠ vodi.

Zanima nas tudi ali sta v zvezi zakonskimi določbami MOP oziroma ARSO že objavila javno naznanilo za sodelovanje javnosti z namenom priznanja položaja stranskega udeleženca in želimo natančen spletni naslov, kjer MOP objavlja javna naznanila za konkretni postopek.

Zato je Mestna občina Velenje z obrazloženo vlogo priglasila položaj stranskega udeleženca tako po določbah Gradbenega zakona, ki ureja pravico do sodelovanja javnosti v integralnem gradbenem postopku, kot tudi po določbah Zakona o varstvu okolja glede strank v postopku. Pravni interes za priznanje položaja stranskega udeleženca Mestni občini Velenji v kateremkoli od teh postopkov je v zagotavljanju nesporno zdravega okolja prebivalcev naše občine, ki neposredno meji na občino Šoštanj, kjer ima TEŠ svoj sedež in kjer načrtujejo aktivnosti sosežiga SRF, saj ne gre spregledati dejstva, da je predvidena lokacija sosežigalne naprave od meje Mestne občine Velenje oddaljena le približno 550 m. TEŠ je prav tako lastnik zemljišč na območju Mestne občine Velenje in zemljišča uporablja za procese, ki se izvajajo znotraj termodinamičnih procesov kurjenja lignita in deloma tudi za odlaganje produktov sežiga v okviru industrijskega odlagališča pepela, žlindre in produktov razžvepljevanja dimnih plinov TEŠ, ki jih uporablja pri svojem delovanju.

V ponedeljek, 17. julija, smo prejeli dopis, v katerem nas MOP obvešča, da so našo vlogo v reševanje odstopili ARSU.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje