O-STA

Mednarodni dan mladih 2020 za večjo vključenost in skupno delovanje

Danes, 12. avgusta, obeležujemo mednarodni dan mladih, ki ga je generalna skupščina OZN leta 1999 posvetila mladim. Namen mednarodnega dneva mladih je opozarjanje na položaj, vlogo, pravice in dolžnosti mladih, pa tudi na izzive, s katerimi se soočajo v obdobju prehoda v odraslost. Letošnja tema mednarodnega dneva mladih "Vključevanje mladih za skupno svetovno delovanje", skuša osvetliti načine, kako sodelovanje mladih na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni bogati institucije in procese, prav tako pa povečuje zastopanje in angažiranost v različnih političnih mehanizmih.

Z namenom obeležitve prispevka mladih k razvoju na vseh področjih in opozarjanja na izzive, s katerimi se srečujejo mladi ter ob praznovanju okrogle obletnice delovanja obeh krovnih mladinskih organizacij - MSS 30 let, MaMa pa 15 let - smo danes, 12. avgusta, organizirali novinarsko konferenco ob mednarodnem dnevu mladih. Na konferenci smo se spomnili pomena in dosežkov mladinskega organiziranja v Sloveniji nasploh.

Srečali smo se pri Ljubi in Dragu, mobilnem mladinskem centru, ki skozi umetnost in kulturo povezuje sosede in soseske. Mladi zmaji so združili moči z LPP in odslužen avtobus nadciklirali v mobilni mladinski center. Projekt je bil v celoti zasnovan in izveden v sodelovanju z mladimi, sledi ter narekuje miselnost trajnostnega načrtovanja oblikovanja. Ljuba in Drago danes zagotavljata mladinski center za lokacije, podhranjene s prostori in programi za mlade. Z gostovanji na različnih lokacijah soustvarjata odprto skupnost, podpirata socialno vključenost, povezujeta soseske in ustvarjata pozitivno klimo.

"Verjamemo, da je solidarnost najpomembnejša vrednota in participatorna praksa najbolj pravi način dela z mladimi. Ne glede na okoliščine Mlade zmaje vedno vodi zaveza: VEDNO NA VOLJO MLADIM V MESTU. V soseskah bomo še naprej zagotavljali program, ki bo mladim omogočal soustvarjanje življenja lokalnih skupnosti. Naj se glas mladih sliši v mestu in še dlje," sporoča direktorica Javnega zavoda Mladi zmaji, Ksenja Perko.

Prav večja zastopanost mladih pri političnem odločanju na nacionalni ravni je eden od poudarkov letošnjega mednarodnega dneva mladih.

"Ključna naloga Mladinskega sveta Slovenije, že vseh 30 let, je predstavljati in zagovarjati mladinske organizacije kot tudi mlade nasploh ter spremljati njihov položaj. In lahko povemo, da je bilo letošnje leto posebej intenzivno, prav zaradi epidemije. Odzivali smo se na protikoronske pakete ukrepov, opozarjali na položaj mladih, sploh tistih, ki so v tem času izgubili delo in prihodke; opozarjali pa smo tudi na posledice za duševno zdravje mladih. Z raziskavo med mladimi smo pokazali, da so se mladi morali soočati z nenadnimi selitvami, izpadi prihodkov, neučinkovitim izobraževanjem na daljavo, posebej so izpostavili pomanjkanje socialnih stikov, druženja s prijatelji. Iz celotne situacije so se tudi mladinske organizacije veliko naučile za prihodnost," je povedala Anja Fortuna, predsednica MSS.

"Letošnja kriza, povezana z epidemijo korona virusa, je predvsem in najbolj prizadela prav mlade, kar se je pokazalo tudi v preteklih krizah. Zato me veseli in navdaja z upanjem, da imamo dan, ki je namenjen temu, da spregovorimo tudi o izzivih in potrebah mladih v sodobnem svetu. Mednarodni dan mladih je dan, ki je namenjen mladim, da ob tem dnevu opozorijo nase. Ključno vlogo pri tem ima tudi mladinsko delo, skozi katerega mladi pridobivajo ključne kompetence in vrednote za uspešno delovanje v službenem, v osebnem in družbenem življenju. Mreža MaMa si zato že 15 let prizadeva za opolnomočenje vseh, ki delajo z mladimi, s ciljem ozaveščanja o pomenu mladinskega dela za skupno ustvarjanje boljše in bolj solidarne družbe." ob mednarodnem dnevu mladih sporoča direktorica Mreže MaMa, Maja Hostnik.

Dodatne informacije:

Mladinski svet Slovenije - Anja Fortuna, predsednica MSS, anja.fortuna@mss.si, 040 853 764

Mreža MaMa - Maja Hostnik, direktorica Mreža MaMa, maja.hostnik@mreza-mama.si, 041 804 069