O-STA

Danes novinarska konferenca pred začetkom šolskega leta

Velenje, 27. avgust 2020 - Danes, v četrtek, bomo ob 12. uri v Vili Bianci (Stari trg 3, Velenje) pripravili novinarsko konferenco pred začetkom šolskega leta. Seznanili vas bomo s podatki o vpisu, opravljenih in načrtovanih investicijah ter o novostih v prihajajočem šolskem letu.

Na novinarski konferenci bosta sodelovala podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Mestne občine Velenje Peter Dermol in vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje Drago Martinšek.

Na novinarski konferenci bodo prisotni in na voljo za izjave tudi ravnatelji in ravnateljice velenjskih osnovnih šol, ravnatelj Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, ravnateljica Vrtca Velenje, ravnatelj Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje, direktorica Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje, Šolski center Velenje bo predstavljal ravnatelj Šole za strojništvo, geotehnike in okolje Peter Rozman in predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje.

Prijazno vabljeni, da se udeležite novinarske konference!

Lep pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.