O-STA

Nacionalni inštitut za biologijo postal pridruženi član Univerze v Ljubljani

Ljubljana, 27. avgusta 2020 - Rektor Univerze v Ljubljani (UL) prof. dr. Igor Papič in direktor Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) izr. prof. dr. Matjaž Kuntner sta danes podpisala pogodbo, s katero je NIB postal pridruženi član največje in najstarejše univerze v Sloveniji. Instituciji bosta okrepljeno sodelovali na področju znanstvene, raziskovalne, razvojne in pedagoške dejavnosti.

Najstarejša in največja univerza v Sloveniji, ki je lani praznovala 100 let obstoja in tretji največji javni raziskovalni zavod na področju naravoslovnih ved v Sloveniji, ki letos praznuje 60 let, sta danes postavila mejnik na področju skupnega delovanja. Z javnim podpisom pogodbe je NIB postal pridruženi član UL. Instituciji bosta tako med številnimi drugimi dogovori sodelovali tudi pri prijavah in izvajanju skupnih raziskovalnih programov in projektov doma in v tujini ter si prizadevali za prenos rezultatov v gospodarstvo. Habilitirani sodelavci NIB bodo lahko sodelovali pri izvajanju pedagoškega procesa na UL v obliki dopolnilnega dela ali delnih zaposlitev. UL bo aktivno podpirala investicijski projekt Biotehnološko stičišče NIB kot del znanstvenega kampusa UL, Ljubljanski univerzitetni inkubator in inkubator Biotehnološkega stičišča NIB pa bosta sodelovala pri podpori novonastalim perspektivnim biotehnološkim podjetjem. Od danes naprej bo NIB lahko na znanstvenih člankih uporabil afiliacijo UL in je upravičen do uporabe navedbe afiliacije "NIB, pridruženi član Univerze v Ljubljani".

Rektor UL prof. dr. Igor Papič je izrazil zadovoljstvo z uspešno usklajeno pogodbo o pridruženem članstvu NIB in soglasjem Vlade RS, ki je bilo za to potrebno. "Iskreno se zahvaljujem kolegom z NIB za konstruktivno sodelovanje. Želim si, da bi temu primeru sledili tudi drugi raziskovalnimi inštituti. Kot je znano, si UL že dlje časa prizadeva za formalno povezanost s pomembnimi raziskovalnimi inštituti in na ta način še bolj okrepiti sodelovanje z njimi," je povedal ob podpisu pogodbe. Okrepljenega sodelovanja se veseli tudi direktor NIB izr. prof. dr. Matjaž Kuntner, ki je ob tej priložnosti dejal: "S pridruženim članstvom NIB ustvarjamo novo podlago za znanstveno in pedagoško odličnost v slovenskem prostoru. Z gradnjo nove infrastrukture NIB na Večni poti v Ljubljani pa ustvarjamo optimalno raziskovalno-pedagoško okolje za znanstvenike in študente."

Pridruženo članstvo NIB omogoča tesnejšo povezavo z Biotehniško fakulteto UL (UL BF) in drugimi članicami UL ter s tem nekoč že tesno povezanimi enotami slovenske biologije. "Gre za korak v pravo smer," je prepričan dekan UL BF prof. dr. Emil Erjavec. "Za dvig znanstvene odličnosti in družbene relevance je potrebno koncentrirati doslej preveč razdrobljeno znanje, kadre, opremo in institucionalno organiziranost slovenskega raziskovalnega in visokošolskega prostora," je poudaril.

"Trenutni izzivi s področja organizemske biologije, molekulske biologije in ekologije so izpostavili veliko ranljivost človeške vrste. Njihovo reševanje zahteva kreativno okolje za sodelovanje vrhunskih strokovnjakov in uporabo najsodobnejše raziskovalne infrastrukture," je besede dekana dopolnila prof. dr. Marjana Regvar, namestnica predstojnika Oddelka za biologijo na UL BF, in zaključila: "Na Oddelku za biologijo vidimo pridružitev NIB naši univerzi kot priložnost za tesnejše sodelovanje raziskovalcev obeh institucij in predpogoj za še uspešnejše doseganje zastavljenih pedagoških ciljev. Z vrhunskimi izsledki naših znanstvenikov pridobivamo, ne samo raziskovalci, temveč tudi mladi rodovi biologov in celotna družba."

UL in NIB si že delita skupno zgodovino; leta 1960 je UL ustanovila Inštitut za biologijo v prostorih Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete UL. Po letu 1994 se je Inštitut preimenoval v NIB, ustanoviteljstvo pa je v celoti prevzela Vlada RS. UL in NIB sta se po četrt stoletja znova povezala, pri tem pa bosta obe instituciji še naprej ohranili svojo poslovno in programsko avtonomijo.

Avtor fotografije je STA.

Univerza v Ljubljani

Darja Lisjak
Predstojnik organizacijske enote za komuniciranje / Director of Communication Unit

Kabinet rektorja / Rector's Cabinet

Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana

Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
T.: +386 1 2418 691
Darja.Lisjak@uni-lj.si, www.uni-lj.si