O-STA

RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o. pod E-točko RŠS KOROŠKA na svoji spletni strani objavlja proste potrebe koroških delodajalcev po kadrovskem štipendiranju za dijake in študente.

RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o. vabi dijake in študente, da si na spletni strani www.rra-koroska.si pod E-točko RŠS KOROŠKA ogledajo proste potrebe po kadrovskem štipendiranju v Koroški regiji in stopijo v kontakt z delodajalci ter si pridobijo kadrovsko štipendijo.

Hkrati regionalna razvojna agencija za Koroško vabi vse delodajalce Koroške regije, ki imajo proste potrebe po kadrovskem štipendiranju, da se pridružijo projektu Regijska štipendijska shema Koroška (RŠS Koroška), saj jim omogoča brezplačno objavo prostih potreb po kadrovskem štipendiranju na svoji spletni strani pod rubriko E-točka RŠS KOROŠKA. Regionalna razvojna agencija za Koroško želi postati stičišče informacij za delodajalce in mlade o potrebah po kadrovskem štipendiranju v Koroški regiji.

Mladim želi približati informacije o prostih potrebah po kadrovskem štipendiranju ter jih na ta način usmerjati pri poklicni izbiri. Delodajalcem pa pomagati pridobiti kader, ki ga v svoji dejavnosti potrebujejo.

Več informacij prejmete pri:

Jasmina Pungartnik, vodja projekta

e-naslov: jasmina.pungartnik@rra-koroska.si

www.rra-koroska.si/stipendije

T: 05 90 85 199