O-STA

V sredini oktobra začetek gradnje hitre ceste

Danes dopoldne je na Ministrstvu za infrastrukturo potekal sestanek koordinacijskega odbora za spremljanje izgradnje tretje razvojne osi na Koroško s predstavniki DARS-a, Ministrstva za okolje RS in Ministrstva za infrastrukturo RS, ki se ga je udeležil tudi podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Mestne občine Velenje Peter Dermol. Na sestanku so se prisotni seznanili s trenutnim stanjem projekta in aktualno problematiko na severnem delu tretje razvojne osi.

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič je prisotne seznanil, da ministrstvo projekt podpira in da gradnja poteka v skladu z načrti, a z manjšimi težavami na posameznih odsekih.

Na priključku Gaberke, kjer je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, bo med 13. in 15. oktobrom 2020 potekala uvedba izbranega izvajalca v delo. V prvi fazi gradnje, ko bodo odvažali material z gradbišča, ceste v Velenju ne bodo obremenjene. V drugi fazi bodo material za gradnjo hitre ceste dovažali po regionalnih cestah. V obdobju, ko bodo naše lokalne ceste obremenjene z gradnjo tretje razvojne osi, bomo javnost predhodno obvestili.

Za posamezne odseka (npr. Velunja) bo izvajalec del z lokalno skupnostjo podpisal sporazum o obremenitvi lokalnih cest, s katerim se bo izvajalec del zavezal, da bo ceste po zaključku del vrnil v prvotno stanje.

Za odsek hitre ceste Šentrupert-Velenje je v teku potrditev investicijskega programa.