O-STA

Poročilo o napredku za doseganje cilje spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026

Drage kolegice in kolegi,

predstavljamo vam kako smo se v zadnjem letu približali ciljem spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026 v državnih in borznh družbah, potem ko smo jih preko nadzornih svetov in svetov delavcev decembra lani povabili, da pobudo podprejo. Odgovorov vseh nismo dobili. Prav tako vsi, ki so nam odgovorili, v politiko raznolikosti organov vodenja in nadzora niso vključili ciljev iz pobude. Peščica tistih, ki so se ciljem iz pobude v svojih politikah raznolikosti zavezali, so: Gen energija, Intereuropa, Krka, Loterija Slovenije, Terme Olimia in Zavarovalnica Triglav.

POROČILO O NAPREDKU
V sodelovanju s partnerjem Deloitte Slovenija spremljamo kako se cilju približujemo ali oddaljujemo z vsakim kadrovanjem v uprave ali nadzorne svete teh družb. Pred vami je poročilo o napredku na dan 31.8.2020. V poročilu predstavljamo družbe, ki so napredovale, nazadovale ali ohranile enako stanje na tem področju, kljub spremembam v organih vodenja in nadzora. V poročilu posebej izpostavljamo 16 izmed 56 družb v vzorcu, ki že danes izpolnjujejo cilje iz pobude in imajo 40 % žensk v organih nadzora in 33 % skupaj z upravo. Zanje je pomembno, da dosežena razmerja pri nadaljnjih spremembah v teh organih še naprej ohranijo.

EVROPSKA DIREKTIVA NA AGENDI
Tema večje zastopanosti žensk v organih vodenja in nadzora gospodarskih družb je tudi družbena in s tem politična tema. Enakost spolov je prednostna naloga nemškega predsedstva EU, ki si bo prizadevalo za ukrepe za izboljšanje uravnoteženosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzah. Indeks enakosti spolov namreč kaže, da je samo okrog 28 % članov upravnih odborov največjih družb v EU, ki kotirajo na borzi, žensk. Med njimi je zgolj 8 % predsednic uprav (CEO). Po besedah evropske komisarke Helene Dalli je ena glavnih ovir za takšno stanje pomanjkanje preglednosti izbirnega postopka in meril usposobljenosti, to pa je namen predloga direktive.

BEYOND THE OLD BOYS' NETWORK
Čeprav gre pri pobudi 40/33/2026 predvsem za spodbujanje večje zavezanosti odločevalcev v teh kadrovskih procesih in spremljanje napredka, pa mora biti v ospredju naših skupnih prizadevanj predvsem vzpostavitev preglednih postopkov za izbiro kandidatk in kandidatov na te funkcije. S tem v zvezi pa je pomembno, da sta usposobljenost in dosežki kandidatk in kandidatov glavni merili za članstvo v teh organih. Zato vas napotujem na publikacijo Beyond The Old Boys' Network. Pri ecoDa smo se s to publikacijo zavzeli predvsem za iskanje zdravila za vzroke manjše zastopanosti žensk v teh organih.

Vabljeni k prebiranju poročila o napredku.

izvršna direktorica
mag. Irena Prijović