O-STA

KONFERENCA KORPORACIJSKEGA UPRAVLJANJA 2023

Četrtek, 9. november 2023 (9.00 - 12.30)

Kristalna palača, BTC

Konferenca korporacijskega upravljanja (KKU) je tradicionalen dogodek, kjer enkrat letno predstavljamo aktualne teme v Sloveniji in mednarodne trende s področja korporacijskega upravljanja. Za letošnjo konferenco smo pripravili dve temi:

I. UMETNA INTELIGENCA, ETIČNI IZZIVI IN NJEN POMEN ZA KORPORACIJSKO UPRAVLJANJE

Umetna inteligenca (UI) predstavlja vznemirljivo področje, ki bo močno vplivala na prihodnost naših podjetij. Osredotočili se bomo osredotočili na ključna spoznanja, ki jih morate kot člani uprav in nadzornih svetov upoštevati glede UI in njenega vpliva na korporacijsko upravljanje. Še vedno obstaja veliko neznank v zvezi z UI, vendar ne smemo podcenjevati njenega potenciala. Če inovacije poslovnih modelov, ki temeljijo na UI, kot so personalizacija izdelkov, optimizacija procesov, napovedna analitika ipd, niso nič več novega, je generativna UI v zadnjem letu popolnoma pretresla poslovni svet in s seboj prinesla nove priložnosti in nove izzive.

Na konferenci bomo predstavili novi kontekst UI v poslovnem okolju, pa tudi etične izzive, ki jih prinaša uporaba UI. Osnovati moramo okvir, ki zagotavlja odgovorno in etično ravnanje z umetno inteligenco, saj lahko njen vpliv sega v različne sfere našega poslovanja. Dodaten pomemben vidik, ki ga ne smemo zanemariti, je tudi povezanost UI s konceptom ESG (okoljski, družbeni in upravljavski vidiki). Uvajanje UI mora vključevati tudi preučitev njenih učinkov na okolje, zaposlene, družbo in upravljanje; z odgovornim pristopom k uporabi UI lahko tako zagotovimo trajnostni razvoj podjetij.

Prav tako se moramo zavedati, da bo uvajanje UI zahtevalo spremembe v organizacijski kulturi. Sprejemanje novih tehnologij in načinov dela bo ključnega pomena za uspešno prilagoditev našega poslovanja in doseganje pozitivnih učinkov.

II. O ČEM SE POGOVARJAMO, KO GOVORIMO O PREJEMKIH UPRAV IN NADZORNIH SVETOV

Za drugo temo letošnje konference smo izbrali plačne populizme, ki se trdovratno držijo prejemkov uprav in nadzornih svetov. Za državne družbe imamo v veljavi že davno preživet 13 let star zakon iz nekih drugih časov (finančna kriza), ki z večkratnikom plač zaposlenih ureja prejemke uprav teh družb (ZPPOGD). Izjema, ki je za posamezno družbo ob ustrezni argumentaciji po ZSDH-1A sicer mogoča, pa zahteva odločitev Vlade RS. Torej ta tema je in bo na koncu za te družbe vedno politična. Poskusi korektivov v letošnjem letu so naleteli na viden odpor. V zasebnem sektorju so pri managerskih plačilih v ospredju razprave o visoki obdavčitvi dela in izzivih, ki jih ta predstavlja za pridobivanje in zadržanje vodstvenih in perspektivnih kadrov.

Čeprav so nadzorniški prejemki normativno urejeni in skladni z dobro prakso, pa so v državnih družbah pri višinah nadzorniških prejemkov prav tako kot z ZPPOGD pri managerskih, ostali v letu 2010, ko je bil upravljavec državnega premoženja še AKUN (danes SDH). Sledenje letošnjim novim priporočilom SDH glede njihovih zvišanj pa zanje ostaja večinoma neuresničeno. Za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti in javne zavode pa velja, da se je potrebno dobri praksi in normativni ureditvi nagrajevanja nadzornih svetov šele približati . Zahtevnost in odgovornost nadzorniške funkcije pa se samo še povečuje, medtem ko so plačila še iz nekih drugih časov.

Gre za temo, ki je pogosto tarča populizmov. O čem se torej pogovarjamo, ko govorimo o prejemkih uprav in nadzornih svetov?

PROGRAM:

Uvodni pozdrav: Gorazd Podbevšek, predsednik ZNS

I. Umetna inteligenca, etični izzivi in njen pomen za korporacijsko upravljanje

· Kaj moramo uprave in nadzorni sveti vedeti o umetni inteligenci in zakaj, mag. Boštjan Kožuh, AI & BI strategy and execution advisor, Founder and CEO, Insiteam

· Kakšni so odgovori na etične izzive uporabe umetne inteligence za uprave in nadzorne svete, prof. Øyvind Kvalnes, BI Norwegian Business School. Pogovor z njim bo potekal na daljavo in v angleškem jeziku, vodil ga bo prof. dr. Miha Škerlavaj, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani in BI Norwegian Business School.

PANEL: Kako so podjetja pripravljena na spremembe, ki jih prinaša uporaba nove umetne inteligence. * v pripravi

II. O čem se pogovarjamo, ko govorimo o prejemkih uprav in nadzornih svetov

· Kakšni so prejemki članov uprav in nadzornih svetov, mag. Barbara Žibert Kralj, odgovorna partnerica družbe Deloitte za Slovenijo

· Poročilo o prejemkih uprav in nadzornih svetov javnih delniških družb, bank in zavarovalnic za obdobje 2018 - 2022.

· Poročilo o glasovanju skupščin javnih delniških družb glede politike prejemkov organov vodenja in nadzora.

PANEL: Plačni populizmi ali o čem se pogovarjamo, ko govorimo o prejemkih uprav in nadzornih svetov. * v pripravi

Konferenco bomo zaključili s pogostitvijo ob prijetnem druženju.

Vabljeni!

Več na: https://www.zdruzenje-ns.si/aktualno/dogodki/konferenca-korporacijskega-upravljanja-2023-473#tabs-2/

Združenje nadzornikov Slovenije