O-STA

Chapter Zero Slovenia - otvoritveni dogodek, 18. april, Ljubljana

Vabimo vas, da se nam pridružite na otvoritvenem dogodku Chapter Zero Slovenia

18. april 2023 ob 9h, Kristalna palača (BTC), Ljubljana

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.

Udeležba je brezplačna in možna le ob predhodni prijavi do zasedbe prostih mest.


Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar.


PRIJAVA:

https://www.zdruzenje-ns.si/aktualno/dogodki/chapter-zero-slovenia-otvoritveni-dogodek-458


Chapter Zero Slovenia je pobuda za obvladovanje podnebnih sprememb, katere namen je povezati člane nadzornih svetov, uprav in upravnih odborov ter jim predati znanje o vodenju razprav o vplivih podnebnih sprememb.

S tem se Chapter Zero Slovenia pridružuje globalni pobudi Climate Governance Initiative, ki podpira razvoj kompetenc organov vodenja in nadzora, da podnebne spremembe uvrstijo med prednostne naloge poslovanja družbe. Kot eden izmed svetovnih poglavij bo Chapter Zero Slovenia slovenskim gospodarstvenikom omogočil, da se učijo iz izkušenj družb z vsega sveta, ki podnebne vidike že vključujejo v procese odločanja.


Program 9.00 - 11.00

9.00 - Pozdravni nagovor Mihe Košaka, častnega predsednika Chapter Zero Slovenia

9.05 - Slavnostni nagovor predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar, častne pokroviteljice Chapter Zero Slovenia

9.10 - Predstavitev Chapter Zero Slovenija - ustanovni člani Chapter Zero Slovenija:
- Barbara Uranjek, direktorica, Britansko-slovenska gospodarska zbornica

- Gorazd Podbevšek, predsednik, Združenje nadzornikov Slovenije
- mag. Barbara Žibret Kralj, Partner, Deloitte Slovenia

9.20 - Nagovor Tiffany Sadler, britanske veleposlanice v Sloveniji & ambasadorke Chapter Zero Slovenija

9.25 - 8 načel Climate Governance Initiative
Pogovor s Karino A. Litvack, predsednico, Climate Governance Initiative bo vodila Mojca Markizeti, vodja delovne skupine, Chapter Zero Slovenia

9.45 Podnebne spremembe v svetu in Sloveniji
- mag. Mojca Dolinar, direktorica urada za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo RS

9.55 - Okrogla miza: Kako razpravo o okolju vpeljati na dnevni red organov vodenja in nadzora?
- Maja Brelih Lotrič, direktorica, Lotrič Meroslovje, d.o.o.

- Shrenik Davda, član nadzornega sveta, NLB, d.d.
- mag. Barbara Gorjup, direktorica Baklus d.o.o., predsednica RK HSE d.o.o., članica RK Triglav Skladi d.o.o., Intereuropa d.d. in Telekom Slovenije, d.d.

- Gorazd Podbevšek, predsednik, Združenje nadzornikov Slovenije
- dr. Tomaž Vuk, predsednik uprave, Salonit Anhovo, d.d.

Povezuje: Mojca Markizeti, vodja delovne skupine Chapter Zero Slovenia

Povzetek pogovora: Tina Kobilšek, vodja oddelka za podnebne spremembe, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Republike Slovenije


11.00 - Zaključek

Zakaj Chapter Zero Slovenia?

Podnebne spremembe v zadnjih letih predstavljajo vse večje tveganje ne le za človeštvo, temveč za celoten planet in svetovno gospodarstvo. Očitno je, da moramo podnebne spremembe nasloviti vsi skupaj - posamezniki, gospodarske družbe in vlade držav. Ob tem postaja jasno postaja, da so povezave med podnebnimi spremembami in poslovanjem podjetij neločljivo povezane. Podnebno krizo bo zato težko učinkovito reševati brez aktivnega sodelovanja industrije in gospodarskih družb. Investitorji, regulatorji in druge zainteresirane strani zdaj pozivajo gospodarske družbe, naj prevzamejo odgovornost in sprejmejo celovit, strateški pristop k reševanju krize. Toda mnogi nadzorni sveti, uprave in upravni odbori se soočajo z vprašanjem, kako v svoje poslovne modele vključiti uresničljivo in učinkovito strategijo zelenega prehoda.

V ta namen smo ustanovili Chapter Zero Slovenia, slovenski Chapter pobude Climate Governance Initiative, ki je nastala leta 2019 v sodelovanju s Svetovnim gospodarskim forumom. Mreža Chapter-jev trenutno pokriva več kot 50 držav, v razvoju pa je ves čas še več nacionalnih Chapter-jev. Chapter Zero Slovenia je bil ustanovljen na pobudo Britansko-slovenske gospodarske zbornice, organizacije gostiteljice, Združenja nadzornikov Slovenije in družbe Deloitte Slovenija, ki skupaj tvorijo upravni odbor.


Cilj Chapter Zero Slovenia je razviti kompetence nadzornih svetov, uprav in upravnih odborov družb v Sloveniji, da se začnejo soočati s podnebnimi spremembami in se opremijo z veščinami ter znanjem o tem, kako podnebne spremembe uvrstiti med prednostne naloge poslovanja družbe.

Vabljeni, da se pridružite Chapter Zero Slovenia!