O-STA

Izobraževanje: Korporacijsko upravljanje občinskih podjetij, 29. marec 2023

Kaj je korporacijsko upravljanje in zakaj je pomembno? Zakaj so pomembni kodeksi? Kaj je priporočena praksa korporacijskega upravljanja za občinska podjetja? Kakšne so posebnosti upravljanja javnih gospodarskih družb?

Namen izobraževanja je vse deležnike korporacijskega upravljanja v občinskih podjetjih seznaniti s tem kaj je priporočena praksa korporacijskega upravljanja za občinska podjetja kot je zbrana v Kodeksu upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti. Del izobraževanja bo namenjen posebnostim upravljanja gospodarskih javnih služb v teh podjetjih. Komu je izobraževanje namenjeno? Program namenjen vsem deležnikom korporacijskega upravljanja v občinskih podjetjih med njimi:

- članom nadzornega sveta;

- poslovodstvom;

- županom, podžupanom;

- občinskim svetnikom;

- sekretarjem nadzornega sveta;

- predstavnikom strokovnih služb.

PROGRAM:

8.30 - 15.15, Ljubljana (GZS)

NA SPLOŠNO O KORPORACIJSKEM UPRAVLJANJU

Gorazd Podbevšek, korporacijski pravnik in predsednik ZNS

- Kaj je korporacijsko upravljanje in zakaj je pomembno?

- Pomen in uporaba kodeksov - princip 'spoštuj ali pojasni', izjava o upravljanju in razkritja odstopanj od kodeksa, transparentnost poslovanja.

OKVIR UPRAVLJANJA IN RAZMERJA MED DRUŽBO IN DRUŽBENIKI

Gorazd Podbevšek, korporacijski pravnik in predsednik ZNS

- Akt o ustanovitvi.

- Odnosi z deležniki.

- Strateški cilji družbe.

- Trajnost.

- Politika raznolikosti; enakopravna obravnava družbenikov; skupščina.

POSEBNOSTI UPRAVLJANJA JAVNIH GOSPODARSKIH SLUŽB

dr. Andreja Primec, izredna profesorica, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru

ORGANI VODENJA IN NADZORA TER LOJALNOST DRUŽBI

Gorazd Podbevšek, korporacijski pravnik in predsednik ZNS

- Lojalnost družbi in prepoved konkurence, posli s povezanimi osebami.

- Neodvisnost in upravljanje nasprotij interesov.

- Usposabljanje organov vodenja in nadzora.

- Organ nadzora: sestava in imenovanje članov organov nadzora; delovanje in prejemki organa nadzora; postopek izbire kandidatov za člane organa nadzora; predsednik organa nadzora; sekretar nadzornega sveta.

- Organ vodenja: sestava in imenovanje članov organa vodenja; obveščanje organa nadzora; delovanje organa vodenja; prejemki članov organa vodenja.

REVIZIJA IN SISTEM NOTRANJIH KONTROL TER REVIZIJSKA KOMISIJA

mag. Polona Pergar Guzaj, preizkušena notranja revizorka, CIA, CFE, CRMA, CFSA; 4E, pomoč pri upravljanju organizacij in obvladovanju prevar, d.o.o.

- Sistem notranjih kontrol in upravljanje tveganj: Zakaj je sistematično upravljanje tveganj pomembno? Kako implementirati učinkovit sistem upravljanja tveganj in ga povezati z doseganjem ciljev? Zakaj je čvrst sistem notranjih kontrol pomemben?

- Notranja revizija: Kdaj je notranja revizija potrebna oz. smiselna? Kako določiti primeren obseg notranje revizije in kako jo organizirati? Kako sodelovati z notranjo revizijo?

- Zunanja revizija: Postopek izbire revizorja; Način poteka revizije in vloge deležnikov.

Revizijska komisija: Vloga revizijske komisije; Sestava revizijske komisije; Delovanje revizijske komisije; - Poročanje o delu revizijske komisije in sodelovanje z nadzornim svetom.