O-STA

Rekonstrukcija parkirišča med vrtcem Najdihojca in objektom Kraigherjeva 1

Velenje, 22. oktober 2020 - Včeraj je izbrani izvajalec del začel z rekonstrukcijo parkirišča med vrtcem Najdihojca in objektom Kraigherjeva 1. Uredili bomo menjavo zgornjega ustroja parkirišča, meteorno kanalizacijo, prestavili in zaščitili obstoječe komunalne vode. S prenovo bomo uredili prometni režim, pridobili dodatna parkirna mesta, ki bodo namenjena stanovalcem stanovanjskega bloka in za potrebe enote vrtca (uslužbencev in za starše).

Vrednost del, ki bodo predvidoma trajala 20 dni, je 90.000 evrov (z DDV). Izvajalec del je podjetje Tegar, d. o. o..

Vse voznike in stanovalce prosimo za strpnost in razumevanje!

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje