O-STA

WEBINAR - Upravljanje korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih za člane organov vodenja in nadzora družb (20. november)

TEMA SREČANJA:

Upravljanje korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih

postopkih za člane organov vodenja in nadzora družb

Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) in Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) bosta vsak s svojega vidika delovanja osvetlila področje upravljanja korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih za člane organov vodenja in nadzora družb. Posebna pozornost bo namenjena prehodom funkcionarjev in oseb s funkcijo v politični stranki, na katero so bili voljeni ali imenovani, v vodstvene funkcije v državnih in občinskih podjetjih kot tudi direktnim prehodom iz nadzorne v vodstveno funkcijo v isti družbi.

Eden izmed poudarkov pa gre tudi protokolu za ravnanja članov organov nadzora, kadar so predmet političnih ali drugih vplivov na njihovo neodvisno odločanje, z namenom varovanja osebne integritete in ustvarjanja etične kulture.

PRIJAVA - BREZPLAČNO!

16. - 20. november

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah

Webinar bo potekal v okviru iniciative "Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020". V tednu dni se bodo odvili številni dogodki, konference in okrogle mize z namenom ozaveščanja širše javnosti o pomembnosti boja proti korupciji in prevaram ter predstaviti mehanizme za vzpostavljanje integritete in transparentnosti.

Program

Program


PRIPOROČILA DOBRE PRAKSE


Praktični vodnik po nasprotjih interesov

Protokol za ravnanje članov NS ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetičnem vplivanju na neodvisno odločanjeStališča ZNS

>>> Stališče ZNS glede kandidatur funkcionarjev in oseb s funkcijo v politični stranki za člane organov vodenja družb s kapitalsko naložbo države in samoupravnih lokalnih skupnosti

>>> Stališče ZNS o upravljanju nasprotij interesov pri prehodu člana iz organa nadzora v organ vodenja in veriženju funkcij.