O-STA

NLB Zeleni stanovanjski kredit - ugodnejši in trajnosten

Želimo si, da bi bila prihodnost zelena, a samo želeti si ni dovolj - treba je tudi ukrepati. Tega se dobro zavedajo naše stranke, ki vedo, da lahko nekaj dobrega za okolje naredijo že pri adaptaciji ali gradnji hiše, če se odločajo za pasivno gradnjo. Ker je ta dražja od navadne, pa rastejo potrebe po financiranju. Tu nastopimo v NLB: ker želimo spodbuditi trajnostno delovanje na vseh področjih, kjer lahko, smo za stranke pripravili novo ugodnejšo ponudbo za nakup ali gradnjo pasivnih hiš - NLB Zeleni stanovanjski kredit.

NLB Zeleni stanovanjski kredit je del ponudbe naših stanovanjskih kreditov, a s posebnimi ugodnostmi, in sicer:

  • vsaj 0,5 % nižjo obrestno mero od izhodiščne in
  • 100 evrov nižjimi stroški odobritve.

Kredit je namenjen vsem strankam, ki se odločajo za financiranje nakupa ali izgradnjo pasivne hiše. Ta mora ustrezati standardom pasivne gradnje, kot so zrakotesnost ali nizka toplotna prevodnost, ter na ta način prispevati k velikim energetskim prihrankom in torej naši trajnostno naravnani prihodnosti.

Prav temu namreč v NLB Skupini namenjano vse več pozornosti, saj se dobro zavedamo svoje vloge in odgovornosti, ki jo nosimo kot sistemska institucija in eden od pomembnih stebrov družbe. Pred kratkim smo zato kot prva banka v Sloveniji pristopili k podpisu globalnih načel OZN za odgovorno bančništvo, že v začetku leta pa smo se pridružili tudi nacionalnemu zavezništvu za zeleno, pametno in tehnološko napredno Slovenijo.

NLB Zeleni stanovanjski kredit je tako le eden v portfelju zelenih produktov, ki jih razvijamo v okviru trajnostne strategije NLB Skupine. Doslej smo na primer razvili že številne prakse za čim bolj brezpapirno bančno poslovanje, denimo podpisovanju dokumentacije v oblaku prek Klikina, odprtje bančnega paketa samo z video identifikacijo, pridobitev številke PIN prek SMS sporočila in nenazadnje tudi vpeljavo e-izpiskov.

"V NLB vemo, da lahko kot sistemski igralec usmerjamo razvoj v naložbe, ki prispevajo k doseganju trajnostnih ciljev. Te vloge in naloge se lotevamo premišljeno in odgovorno, s posluhom za potrebe okolja, v katerem delujemo, saj si iskreno prizadevamo za izboljšanje kakovosti življenja v regiji, kjer smo doma," poudarja predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

NLB Komuniciranje