O-STA

WEBINAR - Upravljanje korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih za člane organov vodenja in nadzora družb (20. november)

Komisija za preprečevanje korupcije in Združenje nadzornikov Slovenije bosta vsak s svojega vidika delovanja osvetlila področje upravljanja korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih za člane organov vodenja in nadzora družb.

Posebna pozornost bo namenjena prehodom funkcionarjev in oseb s funkcijo v politični stranki, na katero so bili voljeni ali imenovani, v vodstvene funkcije v državnih in občinskih podjetjih kot tudi direktnim prehodom iz nadzorne v vodstveno funkcijo v isti družbi. Eden izmed poudarkov pa gre tudi protokolu za ravnanja članov organov nadzora, kadar so predmet političnih ali drugih vplivov na njihovo neodvisno odločanje, z namenom varovanja osebne integritete in ustvarjanja etične kulture.

PRIJAVA - BREZPLAČNO!

PROGRAM: 11.00 - 12.30


Uvodni pozdravi:
- dr. Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije
- Gorazd Podbevšek, predsednik Združenja nadzornikov Slovenije

Upravljanje korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih za člane organov vodenja in nadzora družb

 • Prehodi funkcionarjev in oseb s funkcijo v politični stranki, na katero so bili voljeni ali imenovani, v vodstvene funkcije v državnih in občinskih podjetjih
  mag. Irena Prijović
  , izvršna direktorica, Združenje nadzornikov Slovenije
 • Direktni prehodi iz nadzorne v vodstveno funkcijo v isti družbi
  Gorazd Podbevšek
  , predsednik Združenja nadzornikov Slovenije
 • Praktični primeri obstoja nasprotja interesov in upravljanje tveganja nasprotja interesov ter izvajanja vplivanj v kadrovskih postopkih
  Katja Mihelič Sušnik
  , vodja Službe za nadzor in preiskave, Komisija za preprečevanje korupcije

Protokol ZNS in KPK za ravnanja članov organov nadzora, kadar so predmet političnih ali drugih vplivov na njihovo neodvisno odločanje
- mag. Irena Prijović, izvršna direktorica, Združenje nadzornikov Slovenije
- Gorazd Podbevšek, predsednik Združenja nadzornikov Slovenije
- Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor in preiskave, Komisija za preprečevanje korupcije16. - 20. november

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah

Webinar bo potekal v okviru iniciative "Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020". V tednu dni se bodo odvili številni dogodki, konference in okrogle mize z namenom ozaveščanja širše javnosti o pomembnosti boja proti korupciji in prevaram ter predstaviti mehanizme za vzpostavljanje integritete in transparentnosti.

Program

Poznate še koga, ki bi ga sporočilo zanimalo?


Združenje nadzornikov Slovenije

Dunajska 128a, Ljubljana (Slovenia)

www.zdruzenje-ns.si

To sporočilo ste prejeli, ker ste prijavljeni na novice.

Odjava