O-STA

Talentjourney - Prvo leto potovanja

Talentjourney je mednarodni projekt, ki ga sofinancira program Evropske unije Erasmus +, kjer si partnerji iz Italije, Nemčije, Finske, Estonije in Slovenije prizadevajo odpraviti razlike v ponudbi in povpraševanju po znanjih v proizvodnem sektorju s prihodom industrije 4.0. Projekt, ki se je začel novembra 2019 in se bo zaključil konec oktobra 2021 vodi Šolski center Nova Gorica, v njem pa je sodeluje tudi Šolski center Velenje. Glavni cilj projekta je zmanjšati vrzel v znanju v proizvodnem sektorju na področju povezljivih naprav / CDS (IoT Internet of Things/Internet stvari v pametni proizvodnji) in osredotoča se na uporabniško usmerjene, uporabniku prijazne in okolju prijazne rešitve. Talentjourney bo vzpostavil podlago za ustvarjanje popolnoma nove izobraževalne paradigme in okolja, odprtega in inovativnega prostora, povezovanja in skupnega ekosistema, kjer bo vsakdo lahko odkril svoje potenciale, jih razvil do odličnosti znanja in strokovnosti ter osebnega zadovoljstva. Talentjourney namerava povezati različne zainteresirane strani in strokovnjake na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Talentjourney se ne osredotoča samo na nova znanja in veščine, temveč tudi na nove pristope in drugačen način poučevanja, ki bo omogočil individualizirano usposabljanje. Osvetliti moramo dva vidika projekta: vsebino, saj bomo pripravljali in nenehno posodabljali nabor znanja, potrebnega za delo v pametni proizvodnji, in spremenjen način predstavitve znanja. Osrednjo točko učenja in pridobivanja informacij bomo skušali preusmeriti s pasivnega poslušanja in učenja na aktivno sodelovanje, izmenjavo veščin in znanj ter učenje z delom.

Pandemija je zmotila naše načrtovane dejavnosti: po zagonskem sestanku v Nemčiji se je večina dela preusmerila na splet, kar je zaviralo osebno komunikacijo med zainteresiranimi stranmi, po drugi strani pa nam je pomagalo razumeti vse večje potrebe po spletnih možnostih izobraževanja in usposabljanja ter izmenjavo informacij in znanja. Pri komunikaciji so pripomogle dejavnosti spletnega mesta Talentjourney (https://talentjourney.si/), kjer lahko deležniki in drugi zainteresirani spremljajo razvoj projekta ter novice, povezane z glavnimi interesi projekta (pametna proizvodnja, IoT, AI, kibernetska varnost, razvoj in trendi v proizvodnji in poklicnem izobraževanju). Poleti in zgodaj jeseni smo uspeli izvesti nekaj delavnic v živo, ko so razmere to dopuščale, vendar se je delo zdaj preselilo v splet. Trenutno na spletu poteka večdnevna mednarodna konferenca, ki se je udeležujejo tudi predstavniki našega šolskega centra. Na njej bo Šolski center Velenje med drugim predstavil komunikacijsko strategijo za projekt in opravljeno delo ter načrte za prihodnost na tem področju projekta. Konferenca bo trajala od 23. do 27. novembra, ob zaključku pa jo bosta dopolnila dva spletna seminarja.

V tem letu smo tudi začeli graditi platformo. Platforma Talentjourney bo zagotovila bazo podatkov o pametnih proizvodnih strokovnjakih, delodajalci bodo dobili vpogled v nabor usposobljenega osebja, mladi pa bodo imeli dostop do informacij o lokalnih in mednarodnih delovnih mestih v industriji. Projektni partnerji bodo ustanovili tudi fizične demo laboratorije - miniaturne pametne tovarne, ki se bodo med sabo dopolnjevale. Tako bodo dijaki in drugi zainteresirani lahko videli, kako stvari na tem področju delujejo v praksi. Projekt je zapleten, saj želimo ponuditi konkretne in oprijemljive veščine in informacije, tako da bo imel uporabnik kar največ koristi od platforme, kjer bodo lahko vzpostavili novo mrežo poznanstev, sodelovali z različnimi podjetji in optimizirali svoje izkušnje.

Za boljši prikaz potreb lokalnega in mednarodnega trga dela potrebujemo globalni pregled obstoječega znanja, prav tako pa moramo razviti metodologijo, ki bo olajšala kontinuirano pridobivanje teh podatkov. V prvem delu leta 2020 so projektni partnerji izvedli raziskave potreb in zahtev na področju interneta stvari v partnerskih državah. Rezultat tega je bila objava zbirke podatkov o veščinah za povezljive naprave in storitve / CDS (IoT v pametni proizvodnji).

Eden glavnih ciljev, ki ga zasledujemo v okviru projekta Talentjourney, je razvoj skupnega učnega načrta, ki bo opredelil teme znanja na različnih področjih in olajšal mobilnost delovne sile ter kot tak pomagal tako zaposlenim kot delodajalcem in industriji kot celoti. Informacije, pridobljene s pomočjo zbirke podatkov o spretnostih, so nam omogočile, da smo začeli oblikovati osnove mednarodnega učnega načrta in vseživljenjskega usposabljanja za strokovnjake. Trenutno oblikujemo vsebino skupnih učnih načrtov; na tej točki definiramo vstopne pogoje za izobraževalne module in vsebino le-teh. Veliko truda je vloženega v oblikovanje skupnih učnih načrtov, ki bodo dijakom in drugim vključenim akterjem omogočili fleksibilnost, odprt prostor za inovacije in konstantni pretok znanja, ki se bo prelival preko državnih meja in meja posameznih področij.

Igor Doler,

vodja delovnega paketa WP6 Talentjourney

ŠC Velenje