O-STA

Teden Univerze v Ljubljani

Ljubljana, 30. novembra 2020 - Z današnjim dnem se začenja Teden Univerze v Ljubljani, ki ga vsako leto obeležujemo na začetku decembra, ko najstarejša in največja univerza v Sloveniji praznuje rojstni dan - v letu 2020 že stoprvega. Ker zaradi epidemioloških razmer Tedna Univerze letos ne moremo slavnostno obeležiti v živo, najodličnejše raziskovalne dosežke, prejemnice in prejemnike častnih nazivov, plaket, nagrad, listin in priznanj s ponosom predstavljamo na posebni spletni strani www.uni-lj.si/tedenuniverze.

Letos smo prejeli 45 predlogov za najodličnejše raziskovalne dosežke Univerze v Ljubljani. Delovna skupina Komisije za raziskovalno in razvojno delo je pri ocenjevanju in končnem izboru desetih najodličnejših raziskovalnih dosežkov upoštevala predvsem mednarodno odmevnost, celovitost dosežka, aktualnost za širšo strokovno in splošno javnost ter koristnost uporabe. Vsi predlogi so bili obravnavani enako, ne glede na vedo in ne glede na to, ali so raziskave osnovne ali neposredno uporabne. Deset najodličnejših raziskovalnih dosežkov letošnjega leta si lahko ogledate tukaj.

Naziv častni senator/častna senatorka Univerze v Ljubljani podeljujemo za pomembne prispevke h krepitvi miru in humanih odnosov v svetu ali za zasluge pri razvoju Univerze v Ljubljani. Letos ga prejmejo:

- prof. dr. Miloslav Vojtech za izjemne zasluge pri širitvi slavističnih in slovenističnih študijev na Univerzi Komenskega v Bratislavi ter za zasluge pri vzpostavitvi skupnega magistrskega študijskega programa Srednjeevropske študije na univerzah v Ljubljani, Bratislavi, Pragi in Krakovu.

- prof. dr. Aleš Leonardis za pomemben prispevek k mednarodnemu ugledu Univerze v Ljubljani, dvigu kakovosti dela na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ter dolgoletno izjemno raziskovalno delo na področju računalniškega vida.

- prof. dr. Christoph Enders in prof. dr. Michael Kahlo za izjemne zasluge pri organizaciji tradicionalnih slovensko-nemških seminarjev za študente Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in Pravne fakultete Univerze v Leipzigu.

Več ...

Plaketo Pro Universitate labacensi podeljujemo fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojimi sredstvi ali delom pomembno prispevale k razvoju materialnih možnosti Univerze v Ljubljani ali k usposabljanju njenih sodelavcev. Letos jo prejmejo:

- Prof. dr. Gyula Fekete za uspešno sodelovanje med Akademijo Franza Liszta v Budimpešti in Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani.

- Tomaž Jevšnik za prispevek h kakovostnemu študiju agronomije in biotehnologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.

- Skupina za koordinacijo COVID-19 na Univerzi v Ljubljani za prispevek k zaščitnemu delovanju vseh zaposlenih in študentov pri izvedbi delovnih procesov ter s tem možnosti za varno pedagoško, znanstvenoraziskovalno in strokovno delo na Univerzi.

Več ...

Zlato plaketo za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja ter za krepitev ugleda Univerze v Ljubljani letos prejme 15 profesoric in profesorjev, skupina za projekt Natis faksimila prepisa VI. Beethovnove simfonije in skupina Visual object tracking - VOT. Več ...

Svečano listino za mlade visokošolske učiteljice in učitelje ter visokošolske sodelavke in sodelavce podeljujemo za izjemne pedagoške, raziskovalne in umetniške dosežke. Letos listino prejme šest prejemnikov. Več ...

Naziv zaslužna profesorica in zaslužni profesor podeljujemo upokojenim profesoricam in profesorjem Univerze v Ljubljani za prepoznaven prispevek k delovanju, ugledu in razvoju Univerze v Ljubljani. Letos naziv prejme 19 zaslužnih profesoric in profesorjev. Več ...

Svečano listino za študentke in študente za najboljše študijske dosežke letos prejme 21 študentk in študentov. Več ...

Priznanja za posebne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti letos prejme 21 študentk in študentov. Več ...

Prešernovo nagrado za študentke in študente Univerze v Ljubljani podeljujemo za izjemne dosežke na področju znanosti in umetnosti. 12 nagrajenih nalog in njihove avtorje najdete tukaj.

Priznanje strokovnim sodelavkam in sodelavcem podeljujemo za pomemben prispevek k izboljšanju delovnih procesov in pozitivni klimi na članicah in rektoratu. Več ...

Ni naključje, da že polno stoletje prispevamo k napredku države in družbe in skrbimo za prepoznavnost v svetu. "Tudi v stoprvem letu delovanja Univerza v Ljubljani igra pomembno vlogo v mednarodnem prostoru. Letos še posebej izpostavljam delovanje v okviru evropske univerzitetne zveze EUTOPIA, kjer gre za popolnoma nov način delovanja evropskih univerz in vesel sem, da lahko Univerza v Ljubljani igra pomembno vlogo tudi pri tem zgodovinskem dogajanju." je v svojem video nagovoru izpostavil rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič. Poudaril je, da je kljub odsotnosti slavnostnih dogodkov pomembno izpostaviti posameznice in posameznike, ki so pomembno prispevali k nadaljnjemu uspešnemu delu Univerze v Ljubljani, letošnje leto pa označil kot prelomno. "Ne samo v negativnem kontekstu koronavirusa, ampak predvsem zato, ker smo ponovno dokazali, kakšen je pomen znanosti pri reševanju aktualne problematike. Pokazali smo, da lahko stopimo skupaj tudi v težkih časih, prestopimo meje univerze in pomembno prispevamo k reševanju težav v širši družbi."