O-STA

Z zaključkom akvizicije Komercijalne banke a.d. Beograd NLB postaja tretja največja banka v Srbiji po bilančni vsoti

Z današnjim zaključkom postopka nakupa 83,23-odstotnega deleža v Komercijalni banki a.d. Beograd (KB) je NLB dosegla zadnji mejnik v tej pomembni transakciji, s katero še naprej udejstvuje svojo strategijo - postati vodilna finančna institucija s sedežem in fokusom v domači regiji, Jugovzhodni Evropi.

Za transakcijo so bila pridobljena vsa potrebna soglasja regulatorjev, vključno s soglasji Evropske centralne banke in Narodne banke Srbije. Končna nakupna cena v skladu z določili kupoprodajne pogodbe, sklenjene z Republiko Srbijo 26. februarja 2020 (vključno z natečenimi obrestmi od 1. januarja 2020) znaša 394,7 milijonov evrov.

"Družine rastejo in se širijo, tudi naša. Veseli nas, da lahko v naši družini - NLB Skupini - zaželimo prisrčno in iskreno dobrodošlico našim novim kolegom iz Komercijalne banke. Ravno tako smo izredno ponosni, da smo postopek nakupa pripeljali do konca skladno s časovnim načrtom, predvidenim ob podpisu pogodbe. Ta transakcija predstavlja še en pomemben mejnik na poti preobrazbe NLB Skupine v regijskega prvaka," je poudaril predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.
Minister za finance vlade Republike Srbije Siniša Mali pa je ob zaključku prodaje dejal: "Zelo smo zadovoljni z uspešnim zaključkom te transakcije, ki je pomemben pokazatelj zaupanja investitorjev v Srbijo, ne glede na vse izzive, s katerimi se letos spoprijema svet. Odločno in pravočasno ukrepanje naše vlade je zagotovilo makroekonomsko stabilnost ter omogočilo kontrolo nad javnimi financami. Zato je Srbija dosegla najboljše rezultate gospodarske rasti v Evropi, kar je natanko tisto, kar je prepoznala resna finančna institucija, kot je NLB. Prepričan sem, da bo z jasno vizijo in strategijo NLB prinesla svežo in pozitivno energijo v naš finančni sektor. Poleg tega pa bo ta finančna injekcija uporabljena na odgovoren način za poplačilo nekaterih dolgoročnih in dragih zadolževanj, pa tudi za nove investicije za dodatno podporo gospodarski rasti v Srbiji. S to investicijo bo ob koncu tega leta skupni priliv neposrednih tujih investicij v Srbiji znašal skoraj 3 milijarde evrov."
"Poslovni rezultati Komercijalne banke so zelo dobri ne glede na premnoge izzive, s katerimi se soočajo vse države in gospodarstva zaradi epidemije COVID-19. Zato sem trdno prepričan, da bodo rezultati banke še dodatno izboljšani ob priključitvi k NLB Skupini, bančni skupini, ki deluje na področju Jugovzhodne Evrope. Celoten proces je bil zelo zahteven, za njegovo izvedbo pa je bilo potrebnega veliko dela in strokovnega znanja, zato smo še posebej zadovoljni, da smo ga uspešno zaključili na transparenten način," je dodal predsednik Izvršnega odbora Komercijalne banke Vladimir Medan.

V našem fokusu ostajajo stranke in domača regija

Srbija je že dolgo časa strateško pomembno tržišče za NLB Skupino, ki je odločena postati vodilna mednarodna banka s sedežem in fokusom na področju Jugovzhodne Evrope. Medtem ko se v vseh državah, v katerih posluje, NLB Skupina uvršča na eno od prvih treh mest, je bila do danes naša prisotnost v Srbiji (največjem od naših trgov po številu prebivalcev) skromna.

Z uspešnim zaključkom nakupa Komercijalne banke pa bo NLB postala tretja največja bančna skupina v Srbiji, saj se bo njen tržni delež po bilančni vsoti s 30. septembrom 2020 zvišal s približno 2 % na več kot 12 %. Obseg poslovanja NLB Skupine v Srbiji bo tako, poleg slovenskega tržišča, največji in najpomembnejši, saj bo skupina s tem pridobila več kot 800.000 aktivnih strank na področju poslovanja s fizičnimi osebami in največjo poslovno mrežo v državi s kar 203 poslovalnicami. Naša že tako trdna pozicija v BiH in Črni gori pa se bo še dodatno okrepila preko dveh bank, ki sta na teh dveh trgih ravno tako v lasti Komercijalne banke.

S prevzemom KB se bodo zvišali krediti strankam NLB Skupine za približno 1,8 milijarde evrov, depoziti pa za približno 3,3 milijarde evrov. KB je v letu 2019 dosegla približno 170 milijonov evrov neto prihodkov. V prvem polletju leta 2020, zaznamovanem s pandemijo COVID-19, je KB poslovala stabilno in uspešno ter ustvarila skoraj 80 milijonov evrov neto prihodkov. NLB tako v skupino vključuje stabilno franšizo, ki bo s svojim trenutnim poslovanjem in predvideno močno prihodnjo rastjo povečala dobiček na delnico in s tem torej vrednost za delničarje. Kapitalski količniki po nakupu bodo tudi za razširjeno NLB Skupino ostali nad regulatornimi zahtevami in nad cilji uprave banke (15,75 %), kar bo omogočilo nadaljevanje izplačila dividend.

"Ta mejnik ne bo vplival na strateški fokus NLB Skupine ali na našo vizijo. Vzpostavljamo sodobno, digitalizirano in učinkovito banko, prizadevamo pa si postati vodilni na srbskem tržišču do leta 2025. Še naprej bomo na voljo družbi in okolju ter z odgovornim in trajnostnim pristopom k poslovanju ter vlogi, ki jo imamo kot sistemsko pomembna institucija, izboljševali kakovost življenja v regiji. Skupaj bomo postali ena od družb, ki pomenijo največ. Za nas namreč ta regija ni le točka na zemljevidu, to je naš dom," je poudaril predsednik uprave NLB.

Brez sprememb pri vsakodnevnem poslovanju strank

Banke NLB in KB v vseh državah, kjer sta prisotni obe bančni skupini, bodo nemoteno nadaljevale z delom kot samostojne banke vse do pravne združitve. NLB bo poskrbela, da bo proces integracije potekal čim bolj gladko ter tako zagotovila nemoteno tranzicijo in visoko raven učinkovitosti, pri čemer se bomo osredotočili predvsem na stranke NLB in KB ter njihove potrebe, pa tudi na zaposlene in druge deležnike.

Sprememb pri vsakodnevnem poslovanju strank kratkoročno ne bo. Vse naše storitve bomo nemoteno zagotavljali tudi v prihodnje, vsi pogoji za depozite, kredite in račune strank ostajajo nespremenjeni. Glede na to, da obstaja velik potencial za dodatno krepitev produktov in storitev, ki jih ponuja Komercijalna banka, tako s pomočjo znanja in zmogljivosti NLB kot tudi sinergijskih učinkov in poslovnih priložnosti Skupine v celotni regiji, bodo storitve združene banke še boljše, njihova kakovost pa toliko večja. V prihodnjih tednih bo strankam obeh naših bank, pa tudi vsakemu, ki želi postati član naše družine, na voljo obsežen paket dobrodošlice, vključno z združeno mrežo brezplačnih bankomatov v celotni NLB Skupini. Razvoj segmenta poslovanja s fizičnimi osebami tudi v prihodnje ostaja naša strateška usmeritev, zato se bomo posvetili hitri in intenzivni pripravi najboljših storitev in izboljšanju uporabniške izkušnje za naše stranke. Še naprej bomo krepili sodelovanje z našimi strankami segmenta pravnih oseb, katerim bomo ponudili izboljšane storitve, na primer regionalno platformo za dokumentarno poslovanje, odkup terjatev, lizing in ostale storitve. Naredili bomo vse, kar lahko, da bodo naše stranke skupaj z nami pripravljene - na vse, kar sledi.

NLB Komuniciranje