O-STA

Mikrocopov spletni seminar: Nad izzive GDPR z izkušenim zunanjim DPO

Za vse, ki se soočajo z izzivi glede varstva osebnih podatkov v podjetjih, v Mikrocopu pripravljajo strokovni, spletni seminar. V četrtek 11. februarja. 2021 ob 11:00 se ga lahko udeležijo vsi, ki jih ta tema zanima, saj je seminar brezplačen. Poudarek seminarja bo še posebej na številnih izzivih, v povezavi s funkcijo pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov, ki ga sicer imenujemo tudi DPO. Kajti ravno DPO ima glavno vlogo pri bdenju nad področjem varovanja osebnih podatkov, saj je zadolžen za njegovo nadzorovanje in optimizacijo.

Področje varstva osebnih podatkov je namreč zelo dinamično, saj s pospeševanjem digitalizacije eksponentno narašča količina osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, zato je pomembno, kako upravljamo z njimi. V poslovnem svetu je še kako pomembna sistematična ureditev osebnih podatkov kot tudi ohranjanje skladnosti področja njihovega varovanja. Gre za pomemben sodoben dejavnik, ki lahko za podjetja predstavlja tveganje za poslovno škodo, če pride do nepooblaščenega vpogleda ali zlorabe podatkov. Na drugi strani pa lahko prinaša tudi konkurenčno prednost.

Z osebnimi podatki se srečujemo v vseh procesih poslovanja. Najdemo jih v papirnih in elektronskih dokumentih, informacijskih sistemih, podatkovnih bazah, skupnih mapah, oblačnih shrambah in na drugih medijih. Izmenjava dokumentov z osebnimi podatki za podjetja pomeni velik izziv, če podatki med prenosom preko e-pošte ali spletnih storitev niso zaščiteni, saj lahko pride do zlorabe. Izziv pa predstavlja tudi neprimerna e-hramba dokumentov z osebnimi podatki, ki otežuje zakonito uničevanje, preprečevanje izgube, varovanje pred nepooblaščenim razkritjem in dostopom do osebnih podatkov.

Pri skrbi za skladnost poslovanja v organizaciji glede na Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) je ključna vloga pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (Data Protection Officer ali DPO).

Seminar bo vodil pravnik Grega Vozel, ki za Mikrocop in njegove poslovne partnerje opravlja funkcijo pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO). Pri svojem delu stremi k zagotavljanju najvišjih etičnih in pravnih standardov. Ne sprejema kompromisov, ko gre za varstvo osebnih podatkov strank in zaposlenih.

Grega Vozel bo na spletnem seminarju predstavil več o tem kakšno vlogo ima DPO, kdaj podjetje potrebuje svojega in kdaj je smiselno najeti zunanjega strokovnjaka. Pojasnil bo, kakšna je vloga DPO-ja v organizaciji, kaj lahko od DPO-ja pričakujemo in kaj ga odlikuje. Razkril pa bo tudi številne izzive in dobre prakse, s katerimi se srečuje DPO.

Prijava na brezplačen spletni seminar: https://bit.ly/3oCzkVs