O-STA

Župani si bodo ogledali gradbišče hitre ceste v Gaberkah

Velenje, 22. februar 2021 - V četrtek, 25. februarja 2021, ob 12. uri si bodo na povabilo župana Mestne občine Velenje Petra Dermola ogledali potek gradnje hitre ceste v Gaberkah še župan Občine Mislinja Bojan Borovnik in župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler s sodelavci. Na ogledu bo navzoč tudi član uprave družbe DARS Boštjan Rigler.

V preteklem letu je bil pri projektu tretje razvojne osi zaznan napredek, ki ga pripisujemo dobremu sodelovanju različnih deležnikov, lokalne skupnosti, gospodarskih združenj in tudi pritisku združene iniciative za tretjo razvojno os iz Koroške. Oktobra 2020 smo v Gaberkah simbolično zasadili prvo lopato za začetek gradnje tretje razvojne osi - severni krak, ki bo povezala Velenje s Slovenj Gradcem. Veseli smo, da dela v našem okolju potekajo in po informacijah s terena tečejo v skladu z načrtovanim.

Na ogled gradbišča ste vabljeni tudi predstavniki medijev.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje