O-STA

Energetika, junij 2005

(5.8.2005)

Področje: Energetika

Proizvodnja električne energije je bila v aprilu, maju in juniju 2005 manjša kot v istih mesecih lani. Uvoz in zlasti izvoz električne energije imata v letošnjem letu še naprej trend zmanjševanja. V aprilu 2005 se je proizvodnja električne energije na pragu v hidroelektrarnah zmanjšala za 22 % glede na lanski april. Poraba goriv v termoelektrarnah ostaja približno na isti ravni kot lani, tako po količini kot po strukturi.

Na področju trga z gorivi se v aprilu lepo kaže sezonski trend pri oskrbi z energenti, katerih poraba je zelo odvisna od letnega časa. Oskrba z zemeljskim plinom je tako padla za 23 %, oskrba z utekočinjenim naftnim plinom za 34 % in oskrba z lahkim kurilnim oljem za 27 %. Za 18 % pa se je zmanjšala tudi oskrba s kurilnim oljem z vsebnostjo žvepla manj kot 1 %. Oskrbe s koksom v aprilu ni bilo zaznati, zaznati pa je bilo zmanjšanje oskrbe z rjavim premogom in lignitom, in sicer za 4 %. Več podatkov o tem boste našli v podatkovni bazi SI-STAT.

Pripravil-a:

Mojca Noč Razinger