O-STA

Med novimi rednimi in izrednimi člani Inženirske akademije Slovenije tudi profesorji z UL FE

Inženirska akademija Slovenije združuje najuglednejše slovenske strokovnjake s področja inženirstva in tehnologije, s priznanimi dosežki na področju tehnološkega in znanstvenega napredka. Njena osnovna naloga je promocija inženirjev in inženirstva ter tehnološkega razvoja. V svoje vrste vsako drugo leto izvoli omejeno število novih članov iz akademskih vrst in industrije.

Na redni letni skupščini, ki je potekala 23. februarja, so tako izvolili nove člane, med katerimi so tudi profesorji Fakultete za elektrotehniko. Izredni član IAS je postal prof. dr. Igor Škrjanc, v redna člana pa sta bila izvoljena dosedanja izredna člana, prof. dr. Janez Bešter in prof. dr. Janez Trontelj.

Izvolitev v Inženirsko akademijo Slovenije je visoko nacionalno in družbeno priznanje.

Vsem novoizvoljenim članom iskreno čestitamo!