O-STA

Na Mikrocopovem webinarju o rešitvah za digitalizacijo zdravstvene dokumentacije za varno fizično hrambo

Preteklo leto je močno zahtevo po spremembah prineslo ravno v zdravstveni branži. Posledično so se povečale predvsem potrebe po digitalizaciji procesov, s ciljem omogočiti lažje, hitrejše in optimalnejše delo vsemu zdravstvenemu osebju. Jasno je, da je to marsikdaj preobremenjeno, torej je posodobitev na področju upravljanja informacij logični korak k bolj optimalnim delovnim procesom. A ker gre pri upravljanju zdravstvene dokumentacije za informacije občutljivega značaja, moramo pri uvedbi digitalizacije dobro poznati in razumeti morebitna tveganja ter iskati rešitve, ki nam pomagajo preprečevati morebitne zlorabe. To pa je vsebina spletnega seminarja, ki ga v četrtek, 25. marca 2021, ob 11. uri, pripravljajo strokovnjaki za digitalicazijo iz podjetja Mikrocop.

Pogoji za delo, način dela in pristopi k delu se sedaj še hitreje spreminjajo, zato temu aktivno sledijo tudi zdravstvene ustanove, da bi zagotovile varno in skladno urejen dostop, deljenje zdravstvene dokumentacije in poskrbele za njeno varno fizično hrambo. Na podlagi številnih izkušenj v IT podjetju Mikrocop ugotavljajo, da je posledica digitalizacije dokumentacije predvsem lažji in hitrejši dostop podatkov, kar posledično olajša izmenjavo podatkov med vsemi deležniki in tako pozitivno vpliva tudi na hitrejši dostop do zdravljenja. Prav tako digitalizacija pozitivno vpliva na hitrost in učinkovitost odločitev znotraj organizacije.

Na brezplačnem spletnem seminarju bosta koordinator tehnologije Miha Škrabar in produktni vodja fizične hrambe Miha Čebron pojasnila, zakaj je ravno zdaj pravi čas za digitalizacijo zdravstvene dokumentacije in odločitev za njeno varno fizično hrambo.

Miha Škrabar je koordinator tehnologije, ki rešuje izzive digitalizacije, zajema podatkov, urejanja in hrambe fizičnega gradiva. Sočasno nastopa tudi v vlogi koordinatorja storitev, kjer zajem dokumentov in podatkov predstavlja ključni člen digitalizacije. V podjetju Mikrocop ima 15 let izkušenj, verjame v široko znanje, nenehno učenje, proaktivnost ter strokovno in predano ekipo sodelavcev, s katero sledi poslanstvu področja, da analogno postane digitalno.

Miha Čebron je produktni vodja za fizično hrambo, ki ima več kot 15 let izkušenj iz teorije in prakse, povezan s fizično hrambo in arhivi. Deluje na področju celovitega upravljanja arhiva, kjer sledi načelu uporabnosti arhiva. Pozornost namenja predvsem ozaveščanju in izobraževanju o pomembnosti in uporabnosti "Urejenega arhiva".

Čeprav se proces digitalizacije zaradi občutljive narave informacij na prvi pogled morda zdi zahteven, saj zdravstveno osebje upravlja z dokumenti, ki vsebujejo zelo občutljive podatke, ga lahko s celostnim in sistematičnim pristopom ter dobrim poznavanjem zakonodaje mogoče zelo uspešno izvedemo, sta prepričana predavatelja. S tem hkrati zagotovimo tudi, da dokumenti skozi vso življenjsko dobo ohranjajo zaupnost, celovitost in razpoložljivost informacij.

Prijava na brezplačen spletni seminar Digitalizirajte zdravstveno dokumentacijo in poskrbite za njeno varno hrambo