O-STA

TEŠ ponovno potrdil, da ne bodo nadaljevali s projektom sosežiga SRF

Velenje, 23. marec 2021 - Danes smo iz Termoelektrarne Šoštanj prejeli odgovor na dopis župana Mestne občine Velenje Petra Dermola, da bodo spoštovali odločitev lokalnih skupnosti, ki ne želijo izvajanja sosežiga alternativnega goriva SRF v bloku 6 TEŠ, čeprav so v TEŠ prepričani o možnosti smiselne in tudi okoljsko sprejemljive realizacije tega projekta. Zapisali so, da "po zaključku vseh pogodbenih obveznosti za ta projekt in trenutne faze v postopku ARSO za pridobitev okoljevarstvenega soglasja ne bomo nadaljevali s postopkom spremembe okoljevarstvenega dovoljenja in tehnične uvedbe projekta".

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je takoj po sprejemu Sklepa o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do sosežiga oz. uporabe drugih alternativnih goriv v Termoelektrarni Šoštanj na Svetu Mestne občine Velenje na Holding Slovenske elektrarne in Termoelektrarno Šoštanj naslovil dopis, v katerem je izrazil jasno pričakovanje, da bodo energetske družbe spoštovale željo javnosti in da s projektom sosežiga alternativnih (sekundarnih) goriv ne bodo nadaljevali. V dopisu je izpostavil, da naj v prihodnje pri načrtovanju projektov, ki vplivajo na življenje tukaj živečih ljudi, že na samem začetku k sodelovanju povabijo lokalne skupnosti in javnost. Le na takšen način bodo projekti transparentno vodeni in navsezadnje uspešno izpeljani.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje